home
“Onze faillissementspraktijk
staat voor u klaar”

Faillissementsrecht

Benoeming curator

Wanneer een bedrijf of particulier niet meer in staat is zijn schulden te betalen kan de rechtbank het faillissement uitspreken. De rechtbank benoemt dan een curator. Dat is (bijna altijd) een advocaat die gespecialiseerd is in faillissementsrecht. De curator treedt op voor de schuldeisers en heeft tot zijn of haar belangrijkste taak het vermogen van de failliet te gelde te maken ten behoeve van de schuldeisers. De curator moet periodiek een openbaar faillissementsverslag maken en toesturen aan de rechtbank.

Alleen gespecialiseerde curatoren

Boddaert Advocaten heeft een grote faillissementspraktijk met twee curatoren en een ondersteunende afdeling faillissementsadministratie. Alle curatoren zijn lid van de specialistenvereniging voor insolventierecht, Insolad.

Bedrijven in moeilijkheden

De advocaten van de sectie faillissementsrecht begeleiden ook bedrijven in financieel zwaar weer om te bezien of een faillissement is af te wenden door herstructurering en/of sanering, danwel om te adviseren over de te verwachten situatie wanneer het faillissement wordt uitgesproken.

Advies bij financiele problemen

Bestuurdersaansprakelijkheid, Pauliana, persoonlijke zekerheden, een greep uit de aandachtspunten van onze specialisten. Gezien onze ervaring op het gebied van faillissement en surseance van betaling zijn wij bij uitstek deskundig om bedrijven te adviseren die zelf in financiƫle problemen verkeren of in dat verband willen herstructureren of die te maken krijgen met een faillissement of surseance van betaling van een contractuele wederpartij.

Bestuurders aansprakelijkheid

Bestuurders die worden aangesproken wegens bestuurders- aansprakelijkheid vinden bij onze advocaten deskundige rechtsbijstand tegen de vordering van een curator.

Bewindvoerders, WNSP

Naast de faillissementspraktijk is ons kantoor tevens gespecialiseerd in de behandeling van schuldsaneringen op grond van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Ook worden onze advocaten door de rechtbank benoemd als bewindvoerder in surseance van betaling.

Boddaert Advocaten