home
Boddaert Advocaten
“Winnaars hebben een plan!”Boddaert Advocaten

Kosten

Gratis kennismakingsgesprek

Boddaert Advocaten biedt particulieren een gratis kennismakingsgesprek aan van een half uur, dat is bestemd voor een eerste oriëntatie en een advies.
Al onze advocaten hanteren vervolgens in beginsel een op hun rechtsgebied, expertise en ervaring afgestemd uurtarief maar werken in voorkomende gevallen ook op toevoegingsbasis (zie hieronder).

Verder kunnen wij afhankelijk van het rechtsgebied en de complexiteit van de zaak individuele afspraken maken over een vast tarief per opdracht.

Laag inkomen/vermogen?

De overheid stelt mensen met een inkomen en vermogen onder een bepaalde grens in staat om tegen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gebruik te maken van gefinancierde rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging.
Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging kunt u ook op ons kantoor terecht. Bij het intakegesprek wordt de aanvraag in orde gemaakt. Gebruikelijk is dat het ongeveer 4 weken duurt voor u bericht krijgt van de Raad voor Rechtsbijstand of de toevoeging verleend wordt. Er wordt door de Raad gekeken naar uw inkomen en vermogen twee jaar voor de aanvraag. Mocht uw inkomen of vermogen na die tijd drastisch zijn verminderd, dan kunt u peiljaarverlegging aanvragen.

Korting op de eigen bijdrage

Bij een verwijzing door het Juridisch Loket naar één van onze advocaten is het mogelijk een korting van € 54,00 te krijgen op de kosten voor de eigen bijdrage.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl kunt u nagaan of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.


 

bel ons
 

Boddaert Advocaten