home
Boddaert Advocaten
“Winnaars hebben een plan!”Boddaert Advocaten

Kosten

Letselschade

Een belangrijke vraag is: Wat kost een advocaat eigenlijk?
In letselschadezaken kost de inschakeling van een advocaat u meestal niets. Als de aansprakelijkheid vaststaat, moet de verzekeraar namelijk de redelijke kosten die u maakt voor een advocaat vergoeden, omdat u als slachtoffer eigenlijk niet zonder de hulp van een advocaat kunt. De kosten worden als een schadepost aangemerkt en moeten dus door de verzekeraar worden betaald, net als alle andere schadeposten. Ook de kosten van een deskundige komen voor rekening van de verzekeringsmaatschappij.

Zolang de aansprakelijkheid niet is vastgesteld zal de verzekeraar uw schade niet betalen, dus ook niet de advocaatkosten. U zult dan zelf de kosten moeten betalen. Als later de aansprakelijkheid wordt erkend worden de kosten alsnog vergoed.
Als u niet in staat bent de kosten in dat geval te betalen kan uw advocaat gefinancierde rechtsbijstand voor u aanvragen. U hoeft dan alleen een eigen bijdrage te betalen die afhankelijk is van uw inkomen.
Uw advocaat zal de afspraken die hij met u maakt over de kosten altijd duidelijk schriftelijk vastleggen zodat daarover geen misverstanden ontstaan en u weet waar u aan toe bent.

No Cure no Pay

Sinds 1 januari 2014 is het onder speciale omstandigheden en voorwaarden mogelijk om als advocaat in letselschadezaken no cure no pay te werken. Boddaert Advocaten zal, indien u hiervoor in aanmerking wenst te komen, samen met u de zaak beoordelen op eventuele geschiktheid. U kunt vrijblijvend een eerste gesprek aanvragen waarin de mogelijkheid van no cure no pay ook aan de orde kan komen. Een kennismakingsgesprek van een half uur is kosteloos en vrijblijvend.

De regelgeving over no cure no pay vindt u hier.

bel ons
 

Boddaert Advocaten