home
FAILLISSEMENTSRECHT
“Veel gestelde vragen”FAILLISSEMENTSRECHT

Faillissementsrecht

Ik ben als bestuurder aansprakelijk gesteld voor de schulden in het faillissement, wat nu?

De wet bepaalt dat een bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld als de administratie van de failliete vennootschap niet op orde is of als de jaarrekeningen niet op tijd gedeponeerd zijn. Er is een wettelijk vermoeden dat dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarom wordt een bestuurder vaak om die redenen aansprakelijk gesteld voor de schulden in het faillissement. Het is zaak om dit wettelijk vermoeden te ontkrachten, door bewijs te leveren van de werkelijke oorzaken van het faillissement.

Mijn bedrijf zit in financiële moeilijkheden, zijn er nog oplossingen?

Zeker als er zicht is op een faillissement, zijn er nog mogelijkheden om een faillissement te voorkomen. Bijvoorbeeld een crediteurenakkoord, een forse inkrimping van het personeelsbestand of afstoting van onrendabele bedrijfsonderdelen. Wij denken graag met u mee om de passende oplossing te vinden.

Wat kost juridische hulp voor bedrijven in moeilijkheden?

Voor een eerste gesprek met mondeling advies kunt u bij ons al terecht voor € 250,00 inclusief btw. Bel voor een afspraak met één van onze insolventie advocaten via 072-5744409.

Mijn debiteur betaalt niet (op tijd), wat kan ik doen?

Een incassoprocedure en beslaglegging ter zekerheidstelling van de verhaalbaarheid van de vordering zijn de gerechtelijke opties. Om de kans op het succesvol verhaal van de vordering te vergroten, is het belangrijk om goede algemene voorwaarden overeengekomen te zijn. Met de juiste bepalingen in de algemene voorwaarden zijn ook de incassokosten verhaalbaar, en kan een hogere rente dan de wettelijke rente worden overeengekomen. Met een eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden kunt u ook nog uw goederen terughalen, zelfs na uitspraak van een faillissement.

Waarom is de Belastingdienst preferent aan andere crediteuren?

De Belastingdienst heeft op grond van de wet voorrang boven de meeste andere schuldeisers. Particuliere bedrijven kunnen zekerheden overeenkomen waardoor ze feitelijk een grotere kans hebben om de vordering te incasseren, dan andere schuldeisers. Denk aan het vestigen van een pandrecht, eigendomsvoorbehoud, bankgarantie of borgstelling. Dan heeft u geen last van de Belastingdienst!

bel ons
 

Boddaert Advocaten