home
HUURRECHT
“Veel gestelde vragen”HUURRECHT

Huurrecht

Mag mijn verhuurder mij uit mijn huis zetten?

De verhuurder mag dat nooit zomaar eigenmachtig doen. de verhuurder kan wel naar de rechter stappen om de huurder te laten veroordelen tot ontruiming. Een dergelijk ontruimingsvonnis kan in opdracht van de verhuurder door de deurwaarder (al dan niet met behulp van de politie) ten uitvoer worden gelegd. Dan wordt de huurder letterlijk uit zijn huis gezet.

Mag ik mijn woning onderverhuren?

Hoofdregel volgens de wet is dat gehele of gedeeltelijke onderverhuur mag, tenzij de huurder moet aannemen dat de verhuurder daar redelijke bezwaren tegen zal hebben. Veel huurcontracten bevatten een verbod op onderverhuur. Onbevoegde onderhuur is reden voor beëindiging van de huurovereenkomst wegens wanprestatie of slecht huurdersgedrag.

Heeft een bedrijfsruimte een minimale huurtermijn?

Dat hangt af van het soort bedrijfsruimte. Voor detailhandel bedrijfsruimte (bijvoorbeeld winkels, horeca) gelden verplichte termijnen (hoofdregel vijf jaar + een verlenging van vijf jaar). Voor overige bedrijfsruimte (bijvoorbeeld kantoren) geldt die termijnbescherming niet (maar wel ontruimingsbescherming).

Wat is indeplaatsstelling?

Dat is als de huurder zijn bedrijf overdoet aan een ander en wil dat die partij ook in zijn plaats huurder van het bedrijfspand wordt. Dit kan met medewerking van de verhuurder. Als de verhuurder niet mee wil werken kan de rechter om machtiging tot indeplaatsstelling worden gevraagd. De rechter zal dat toewijzen als de huurder groot belang heeft bij overdracht van zijn onderneming, en afwijzen als de in de plaats te stellen huurder niet voldoende waarborgen biedt voor naleving van de huurovereenkomst.

Ik wil mijn woning verkopen, maar het huis is verhuurd, wat nu?

De hoofdregel is: koop breekt geen huur. De koper verwerft derhalve het huis met de huurder er in. Als de koper dat niet wil, resteert verkoper niet anders dan te proberen vóór de koop van de huurovereenkomst af te komen. Bijzondere feiten en omstandigheden daargelaten lukt dat doorgaans alleen als de huurder daar vrijwillig (al dan niet tegen financiële compensatie) aan meewerkt. Dit kan anders liggen wanneer het huis tijdelijk was verhuurd in afwachting van verkoop.

 

bel ons
 

Boddaert Advocaten