home
LETSELSCHADE EN VERZEKERINGSRECHT
“Veel gestelde vragen”LETSELSCHADE EN VERZEKERINGSRECHT

Letselschade & Verzekeringsrecht

Ik heb letsel door een ongeval waar iemand anders schuldig aan is, wat nu?

Het is belangrijk dat u dan snel contact opneemt met de letselschade advocaten van Boddaert Advocaten. De advocaten kunnen u helpen en uitleggen wat uw rechten en plichten zijn.

Komt Boddaert Advocaten bij mij thuis?

De advocaten van Boddaert Advocaten komen gratis bij u thuis voor een eerste gesprek. Als u dat tenminste wilt. Een gesprek kan ook altijd op ons kantoor plaatsvinden als u dat liever hebt.

Wat kost hulp van een advocaat bij letselschade?

De hulp van een letselschade advocaat kost u meestal niets. De kosten van een advocaat moeten worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Dat geldt natuurlijk alleen als er een ander is die aansprakelijk is voor het ongeval.

Ik ben slachtoffer van een medische misser of medische fout. Wat nu?

De letselschade advocaten zijn gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid. Het is vaak erg moeilijk om vast te stellen of er sprake is van een medische fout of van een complicatie als er een medische behandeling niet goed is gegaan. Het is daarom belangrijk dat u kiest voor een gespecialiseerde advocaat die kan overleggen met een medisch adviseur over de vraag of er sprake is van aansprakelijkheid. U kunt met ons een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek.

Wat is het verschil tussen een letselschade-expert en een letselschade advocaat?

Het beroep van letselschade-expert of letselschaderegelaar is niet beschermd. Iedereen mag zich letselschade regelaar noemen. Het is zelfs niet nodig om jurist te zijn. Het is daarom erg moeilijk om te zien of een letselschaderegelaar voldoende kundig is om uw belangen te behartigen. Bij een letselschadebureau werken letselschaderegelaars en bij een advocatenkantoor (letselschade)advocaten. Een advocaat heeft altijd een opleiding gevolgd aan de Universiteit en staat onder toezicht van de Orde van Advocaten. Een letselschade advocaat heeft daarnaast nog een specialistenopleiding gevolgd. De juridische kennis van een gespecialiseerde letselschade advocaat is vele malen groter dan van een letselschaderegelaar. Bovendien kan alleen een advocaat een procedure bij de rechtbank beginnen.

Hoe vind ik een goede letselschade advocaat?

Een goede letselschade advocaat heeft naast de universitaire studie in de opleiding tot advocaat ook nog een specialistenopleiding gevolgd. U kunt de gespecialiseerde advocaten die voor slachtoffers optreden, vinden op de website van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (link asp)

Welke schade krijg ik vergoed?

Het Nederlandse recht gaat uit van een volledige schadevergoeding. Alle kosten die u dus heeft gemaakt moeten worden vergoed. U hoeft niet genoegen te nemen met de vergoeding van een deel van uw schade als de aansprakelijkheid volledig is erkend. Zolang de schade nog niet definitief is vastgesteld, krijgt u alvast voorschotten om de lopende schade te kunnen betalen. Op onze website staat vermeld welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen (link naar letsel en overlijdensschade)

Hoe hoog is het smartengeld?

De hoogte van het smartengeld is helemaal afhankelijk van wat u is overkomen en welke letsel u heeft. Het maakt ook uit of er sprake is van blijvend letsel of dat u weer helemaal beter bent geworden. Bij het vaststellen van het smartengeld wordt ook gekeken welke invloed het letsel op uw persoonlijke leven heeft gehad. De beroepsverenigingen van de letselschade advocaten proberen alles te doen om de bedragen die worden betaald voor het smartengeld te verhogen. In Nederland worden namelijk veel lagere bedragen toegewezen dan in de meeste landen om ons heen.

Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Een letselschadezaak duurt vaak erg lang. Bij medische zaken is er vaak een lange discussie over de aansprakelijkheid. Als eenmaal de aansprakelijkheid vaststaat en de schade moet worden geregeld, kan het nog vaak wel 2 jaar duren voordat een definitieve regeling met de verzekeringsmaatschappij kan worden getroffen. Er moet namelijk sprake zijn van een medische eindsituatie voordat uw zaak kan worden afgesloten. Afhankelijk van het letsel kan dit soms lang duren. Vaak moeten er onafhankelijke deskundigen worden ingeschakeld om de gevolgen van het letsel vast te stellen. Soms is het ook nodig dat het slachtoffer hulp moet krijgen om weer te kunnen werken. Op onze website vindt u veel informatie over wat er allemaal komt kijken bij een letselschadezaak (link naar traject en medisch traject).

Wat is een vaststellingsovereenkomst? 

Voordat de definitieve schadevergoeding kan worden vastgesteld wordt er onderhandeld tussen de advocaat van het slachtoffer en de verzekeringsmaatschappij over de hoogte van de schadevergoeding. De afspraken over de schadevergoeding worden in een overeenkomst vastgelegd. Dat wordt een vaststellingsovereenkomst genoemd. Dit is dus een schriftelijk document waarin staat vermeld welk bedrag het slachtoffer krijgt uitgekeerd. Dit document wordt door het slachtoffer en de verzekeringsmaatschappij ondertekend. Het slachtoffer kan na het ondertekenen van de overeenkomst niet meer op de zaak terugkomen. Het is daarom belangrijk om altijd de gemaakte afspraken over de definitieve regeling en de overeenkomst te laten controleren door een letselschade advocaat voordat u deze ondertekent.

bel ons
 

Boddaert Advocaten