home
MEDIATION
“Veel gestelde vragen”MEDIATION

Mediation

Ik heb ruzie, maar wil niet naar een rechter, wat nu?

Mediation is een effectieve manier van conflictoplossing gebleken. U kunt uw wederpartij voorstellen gezamenlijk een mediator aan te zoeken. Informeer bij de mediator in wat voor een soort conflicten de mediator werkzaam is.

Wat doet een mediator?

Een mediator begeleidt het communicatie proces tussen de partijen, die ruzie hebben met elkaar. Conflicten gaan vaak gepaard met heftige emoties. Partijen zijn daardoor niet goed in staat om zelf het conflict op te lossen. De mediator is niet belast met die emoties en staat als een neutrale figuur tussen partijen in. De mediator herkent de patronen tussen ruziënde partijen, waardoor de ruzie in stand blijft. De mediator kan deze patronen doorbreken, waardoor partijen inzicht krijgen in de daadwerkelijke belangen achter het conflict. Langs die weg kunnen partijen vervolgens met elkaar gaan praten over een oplossing van het conflict, waarmee beide partijen tevreden kunnen zijn.

Moet een werkgever –nemer meewerken aan mediation?

Vaak is sprake van een situatie, waarin de spanningen tussen de werkgever en werknemer zo hoog oplopen, dat de werknemer zich ziekmeldt. De bedrijfsarts zal dan mediation adviseren. Het is een advies, maar uit rechtspraak blijkt wel dat rechters in de beoordeling van een ontslagzaak laten meewegen of de werkgever danwel de werknemer mediation hebben geweigerd.

Wanneer mediation, wanneer naar de rechter?

Voor sommige vorderingen geldt een korte wettelijke verval termijn, bijvoorbeeld bij het aanvechten van ontslag op staande voet. Dan moet de werknemer binnen 2 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd een verzoekschrift hebben ingediend. In dat geval is er dus geen keuze. Gelden dergelijke termijnen niet, dan geniet mediation de voorkeur. Er is doorgaans sprake van een kort traject. In ieder geval veel korter dan een gerechtelijke procedure. Daarmee zijn de kosten ook beperkt. Bovendien lossen partijen hun conflict zelf op. Zij hebben daarin de vrije keuze hoe zij het conflict oplossen en laten dat niet over aan de rechter, die vaak beperkt is in keuze mogelijkheden. Ook heeft onderzoek uitgewezen dat zelf bedachte oplossingen veel beter worden nageleefd dan door rechters opgelegde uitspraken. Ook wordt de relatie tussen partijen vaak hersteld tijdens de mediation. Partijen kunnen in de toekomst weer zaken doen met elkaar. Door procedures worden relaties vaak definitief verstoord.

Wat is het voordeel van mediation?

Partijen houden de oplossing van hun conflict in eigen hand. Vaak wordt de relatie tussen partijen definitief hersteld, zodat partijen ook in de toekomst zaken kunnen doen met elkaar. Mediation is vaak een kortduren traject, dus ook goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

bel ons
 

Boddaert Advocaten