home
STRAFRECHT
“Veel gestelde vragen”STRAFRECHT

Strafrecht

Ik heb een dagvaarding gekregen, moet ik een advocaat nemen?

Ja, als u een dagvaarding heeft ontvangen moet u bij de rechter verschijnen. Het is dan belangrijk om zo snel mogelijk een afspraak met mij te maken, zodat de verdediging kan worden voorbereid. Het dossier zal worden opgevraagd en beoordeeld moet worden of er bijvoorbeeld getuigen moeten worden gehoord of dat er een reclasseringsrapport moet worden opgesteld.

Mijn rijbewijs is ingevorderd/ingenomen, wat nu?

Het rijbewijs kunt u op meerdere manieren kwijtraken. Als het rijbewijs strafrechtelijk is ingevorderd dan kan er een verzoek gedaan worden aan de rechtbank om het rijbewijs weer terug te krijgen.

Als het CBR het rijbewijs ongeldig heeft verklaard dan is er een bezwaarprocedure bij het CBR mogelijk.

Als er spoedeisend belang is, bijvoorbeeld als het rijbewijs nodig is voor het werk, dan kan er een verzoek worden gedaan aan de Voorzieningenrechter om het besluit van het CBR terug te draaien.

Wat is een VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag?

Voor sommige beroepen eist de werkgever dat er een Verklaring Omtrent Gedrag wordt aangevraagd. Denk aan beroepen waarbij er gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, kinderen of financiƫn. De VOG wordt aangevraagd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, afdeling COVOG.

Ik krijg geen VOG wat kan ik hier aan doen?

Als de VOG wordt geweigerd dan is het mogelijk om bezwaar in te stellen bij het Ministerie. Er volgt een mogelijkheid om op een hoorzitting de bezwaren nog toe te lichten. Het is van groot belang dat u zich laat bijstaan door een advocaat, aangezien de regelgeving omtrent de VOG zeer uitgebreid en ingewikkeld is.

Wat is TBS?

TBS staat voor TerBeschikkingStelling en wordt door de rechter opgelegd als er sprake is van een ziekelijke stoornis bij de verdachte en dat deze stoornis een relatie heeft gehad met het strafbare feit. Een TBS behandeling vindt plaats in een kliniek en is gericht op behandeling en resocialisatie.

Hoe lang duurt een terbeschikkingstelling?

De gemiddelde behandelduur in de TBS is op dit moment 7,2 jaar. Mocht iemand onbehandelbaar blijken dan kan de TBS echter levenslang zijn.

Wat is de plukze wetgeving?

Plukze betekent dat de winst die wordt gemaakt met strafbare feiten wordt teruggevorderd van de veroordeelde. Het OM maakt een berekening of een schatting van het voordeel dat is genoten en de rechter wordt verzocht om dit bedrag vast te stellen. De advocaat kan hiertegen verweer voeren en zo nodig een tegenberekening maken.

Ik ben door de politie opgepakt met drugs, wat nu?

Voordat het verhoor plaatsvindt, heeft een verdachte recht om een advocaat te spreken op het politiebureau. Het is van groot belang dat deze wens wordt kenbaar gemaakt bij de politie. Op een zeer korte termijn zal de advocaat op het bureau verschijnen, de procedure uitleggen en advies geven over de proceshouding. Het is van groot belang dat er geen verklaring wordt afgelegd voordat de advocaat heeft gesproken met de verdachte. Als u een eigen advocaat heeft dan is het van belang dat de naam van de advocaat wordt doorgegeven aan de politie, zodat deze door de piketcentrale in kennis wordt gesteld.

bel ons
 

Boddaert Advocaten