Spring naar content

FAQ Faillissementsrecht

De wet bepaalt dat een bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld als de administratie van de failliete vennootschap niet op orde is of als de jaarrekeningen niet op tijd gedeponeerd zijn. Er is een wettelijk vermoeden dat dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarom wordt een bestuurder vaak om die redenen aansprakelijk gesteld voor de schulden in het faillissement. Het is zaak om dit wettelijk vermoeden te ontkrachten, door bewijs te leveren van de werkelijke oorzaken van het faillissement.