Spring naar content

FAQ Faillissementsrecht

De wet bepaalt dat een bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld als de administratie van de failliete vennootschap niet op orde is of als de jaarrekeningen niet op tijd gedeponeerd zijn. Op grond van de wet wordt vermoed dat dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarom wordt een bestuurder vaak om die reden door de curator aansprakelijk gesteld voor de schulden in het faillissement. Het is zaak om dit wettelijk vermoeden te ontkrachten, door bewijs te leveren van de werkelijke oorzaken van het faillissement. Het wettelijk vermoeden is namelijk een feitelijke omkering van de bewijslast wat de belangrijkste oorzaken van het faillissement zijn.

Als bestuurder is het dus zaak om voor het faillissement van de vennootschap wordt uitgesproken, de administratie van de vennootschap bijgewerkt te hebben. En jaarlijks tijdig de jaarrekeningen te deponeren. Maar als er toch bestuurdersaansprakelijkheid dreigt staan de advocaten van Boddaert u graag bij om verweer te voeren, zowel binnen als buiten de rechtszaal.