Spring naar content

FAQ ondernemers

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Toch is het handig om met algemene voorwaarden te werken. Een heleboel onderwerpen kunnen op die manier in één keer worden geregeld. Dat is wel zo makkelijk. U kunt daarbij denken aan zaken als vastlegging van de order, prijswijzigingen, levertijden, betaaltermijnen, incassokosten, aansprakelijkheden (en beperking daarvan) en een verbod op verrekening.

Het opstellen van goede algemene voorwaarden is niet eenvoudig. Boddaert Advocaten is u daarbij graag van dienst. Ook adviseren wij u over het juiste gebruik van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden moeten van toepassing worden verklaard én tijdig aan de wederpartij worden verstrekt. Hoe dit precies werkt, legt onze specialist contractenrecht u graag uit.

Uw aanspreekpunten

Ondernemingsrecht actueel

Blog
Lique van der Leer
16.03.2021

Algemene voorwaarden nader belicht: klachtplicht en vervaltermijn

Blog
Mona de Vries-Meijer
12.01.2021

Bestuurdersaansprakelijk bij betaling van schulden na faillissementsaanvraag?

Op de bestuurders van vennootschappen die in financieel zwaar weer verkeren rust de plicht alle  schuldeisers gelijk te behandelen, op het moment dat vaststaat dat het faillissement van de vennootschap zal volgen.