Spring naar content

FAQ ondernemingsrecht

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar wel verstandig. Een heleboel onderwerpen die bij iedere transactie een rol spelen kunnen dan in één keer standaard geregeld worden.

Denk aan vastlegging van de order, prijswijzigingen, levertijden, betaaltermijnen, incassokosten, aansprakelijkheid en beperking daarvan, verrekeningsverbod etc. Het hebben van algemene voorwaarden is één ding, zorgen dat ze van toepassing zijn op alle transacties is iets anders. Daarvoor is van belang dat de wederpartij tijdig op het bestaan van de voorwaarden wordt gewezen, en van de inhoud kennis kan nemen.

Uw aanspreekpunten

Ondernemingsrecht actueel

Blog
Axel de Groot
21.07.2020

Nieuwe herstructurerings-mogelijkheid: onderhands akkoord (WHOA)