home
Mona de Vries-Meijer
“Het recht is
altijd in ontwikkeling.”
Mona de Vries-Meijer
Veilingen in faillissement Slothotel Igesz BV afgerondVeilingen in faillissement Slothotel Igesz BV afgerondOp 19 februari is het pand Markt 22 te Schagen (waar Slothotel Igesz in gevestigd is en zij huurde van moedermaatschappij IB Holding BV), op last van de hypotheekhouder geveild. De in dat pand aanwezige bedrijfsinventaris is eigendom van gefailleerde en is in opdracht van de curator Axel de Groot van Boddaaert Advocaten op 20 februari geveild. Veiling heeft zowel in individuele kavels als aansluitend in een totaal kavel plaatsgevonden. Dit gaf de hoogste bieder op de veiling van het pand de gelegenheid om ook de gehele inventaris te verwerven, tegen een hogere opbrengst voor de boedel. De koper van het pand heeft ook het hoogste bod uitgebracht op de bedrijfsinventaris. Betreffende beide veilingen heeft de gunning plaatsgevonden. Pand en inventaris blijven aldus in één hand. Welke toekomstplannen koper daar mee heeft is nog niet bekend gemaakt. Lees meer »
Vacature: paralegalVacature: paralegalVacature: Op ons kantoor is ruimte voor paralegal (HBO jurist) met belangstelling voor/affiniteit met privacywetgeving (AVG) en ICT. Lees meer »
Persbericht Slothotel IgeszPersbericht Slothotel IgeszIn het faillissement van Slothotel Igesz BV is een volledige doorstart nog niet mogelijk gebleken. Het (niet tot de boedel behorende) pand waarin het hotel gevestigd is (Markt 22 te Schagen) wordt op 19 februari as geveild op last van de hypotheekhouder. De tot de boedel behorende bedrijfsinventaris zal separaat worden geveild via Van Beusekom/BVA. De inventaris van de hotelkamers in het achter het hotel gelegen Slot Schagen is inmiddels onderhands verkocht aan de verhuurder van het Slot; deze heeft een nieuwe huurder gevonden die de exploitatie op zich neemt. Lees meer »
Faillissement Slothotel IgeszFaillissement Slothotel IgeszBij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 23 januari 2018 is in staat van faillissement verklaard Slothotel Igesz B.V., met benoeming van mevrouw mr. M. Wouters tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. de Groot q.q. van Boddaert Advocaten te Alkmaar tot curator. Mr. De Groot onderzoekt de toedracht van het faillissement en de toestand van de boedel, en de mogelijkheden van een doorstart. Daarover zal via de openbare verslagen, en zodra mogelijk via persberichten op de website van Boddaert Advocaten nadere informatie worden verschaft.Lees meer »
Faillissement Autobedrijf Ten Boekel en Bakker Alkmaar B.V. opslag zomer-/winterbandenFaillissement Autobedrijf Ten Boekel en Bakker Alkmaar B.V. opslag zomer-/winterbandenHier treft u aan een overzicht van de opslag zomer-/winterbanden bij Autobedrijf Ten Boekel en Bakker B.V., vestiging SchagenLees meer »
Faillissement Autobedrijf Ten Boekel en Bakker Alkmaar B.V. opslag zomer-/winterbandenFaillissement Autobedrijf Ten Boekel en Bakker Alkmaar B.V. opslag zomer-/winterbandenHier treft u aan een overzicht van de opslag zomer-/winterbanden bij Autobedrijf Ten Boekel en Bakker Alkmaar B.V.Lees meer »
Persbericht beperkte doorstart Ten Boekel & Bakker faillietPersbericht beperkte doorstart Ten Boekel & Bakker faillietPersbericht; in het faillissement van Ten Boekel en Bakker Alkmaar B.V. is een beperkte doorstart gerealiseerd. Curator Axel de Groot van Boddaert Advocaten bereikte overeenstemming met de nieuwe Nissan dealer Autobedrijf Peter Ursem B.V. over overname van o.a. het klantenbestand, het onderhandenwerk en een deel van de werkplaatsinrichting. Ook worden drie personeelsleden overgenomen.Lees meer »
Persbericht Ten Boekel & Bakker faillietPersbericht Ten Boekel & Bakker faillietPersbericht; bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 21 november 2017 is failliet verklaard de besloten vennootschappen: Autobedrijf Ten Boekel & Bakker Alkmaar B.V., alsmede Autobedrijf Ten Boekel & Bakker Hoorn B.V. met benoeming van mevrouw mr. M. Wouters tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. de Groot q.q. van Boddaert Advocaten te Alkmaar tot curator.Lees meer »
#METOO: hoe zit het formeel op de werkvloer?#METOO: hoe zit het formeel op de werkvloer?#METOO: hoe zit het formeel op de werkvloer? Sinds 2003 zijn werkgevers op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren, gericht op voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. Dat betekent dat de werkgever zich moet inspannen om de werknemers te beschermen tegen agressie, geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie op de werkvloer.Lees meer »
Humor in de rechtspraakHumor in de rechtspraakHumor in de rechtspraak. Een humoristische artikel van Ed Klungers, Boddaert Advocaten, over grappige passages uit de diverse vonnissen. Lees meer »
Letselschadebureaus staan u gratis bij. Gelooft u dat?Letselschadebureaus staan u gratis bij. Gelooft u dat?Letselschadebureaus staan u gratis bij. Gelooft u dat? Op iedere website van letselschadebureaus staat vermeld dat zij slachtoffers gratis bijstaan. Als argument om vooral niet naar een letselschade advocaat te gaan wordt vrijwel altijd opgemerkt dat een advocaat enorme hoge tarieven in rekening brengt. Voor meer informatie lees het hele artikel van Ed KlungersLees meer »
Slachtoffer blijft slachtoffer in strafprocesSlachtoffer blijft slachtoffer in strafprocesSpreekrecht is momenteel een veel besproken onderwerp. Toch is het gebruik maken van je spreekrecht, niet altijd de juiste manier.. Meer informatie: lees dan de blog van Ellen Copini, advocaat/mediator “slachtoffer blijft slachtoffer in strafproces” Lees meer »
Openbaar Ministerie biedt excuses aanOpenbaar Ministerie biedt excuses aanHet Openbaar Ministerie heeft toegegeven dat niet de juiste procedure is gevolgd bij het arresteren van NRC fotograaf.Lees meer »
Snelle doorstart SquashHal Alkmaar B.V.Snelle doorstart SquashHal Alkmaar B.V.Snelle doorstart SquashHal Alkmaar B.V.: Curator Axel de Groot heeft het pand Terborchlaan 317 te Alkmaar en het daarin gevestigde squashcentrum verkocht aan Meermond Beheer /Squash-072. Deze heeft per direct de exploitatie voortgezet en houdt alle werknemers in dienst. Door snel te schakelen zijn waarde en werkgelegenheid behouden. Lees meer »
Gouden Baksteen 2017 voor Joop Punt.Gouden Baksteen 2017 voor Joop Punt.Gouden Baksteen voor Joop Punt: Axel de Groot van Boddaert Advocaten overhandigt namens de Stichting Vastgoed Rapportage (SVR) onder toeziend oog van Jort Kelder de Gouden Baksteen 2017 aan succesvol vastgoedondernemer Joop PuntLees meer »
Aanpak woonoverlast; op 1 juli 2017 treedt de Wet Aanpak Woonoverlast in werking.Aanpak woonoverlast; op 1 juli 2017 treedt de Wet Aanpak Woonoverlast in werking.Aanpak woonoverlast. Op 1 juli 2017 treedt de Wet Aanpak Woonoverlast (ook wel “aso-wet”) in werking. De burgemeester krijgt daardoor meer mogelijkheden om iets te doen tegen overlastveroorzakers, zowel huurders als huiseigenaren. Denk ook aan Airbnb-verhuurders. De burgemeester kan specifieke gedrags-aanwijzingen geven om de overlast tegen te gaan. Dit kan in de vorm van een last onder dwangsom of onder bestuursdwang. Per gemeente zal dit nog nader bij verordening geregeld moeten worden. Lees meer »
Axel de Groot nieuwe voorzitter Eigenarenvereniging Vastgoed AlkmaarAxel de Groot nieuwe voorzitter Eigenarenvereniging Vastgoed AlkmaarAxel de Groot van Boddaert Advocaten is op 8 mei jl. Rob Jenne opgevolgd als voorzitter van de Eigenarenvereniging Vastgoed Alkmaar (EVA). Axel de Groot: "Ik zie er zeer naar uit om met het bestuur in de nieuwe samenstelling en de eigenaren aan de slag te gaan voor het commercieel vastgoed in Alkmaar. Graag tot ziens bij de EVA! www.evalkmaar.nl Lees meer »
SVR Vastgoedsymposium 2017: de lustrum editieSVR Vastgoedsymposium 2017: de lustrum editieSVR Vastgoedsymposium 2017: de lustrum editie! Donderdag 8 juni a.s. zal in het AFAS stadion de 10e editie van het symposium plaatsvinden. Wij pakken groot uit, dus zorg dat je erbij bent. www.svrapportage.nl Lees meer »
Persbericht faillissement Stichting ATO - Duurzaam BeheerPersbericht faillissement Stichting ATO - Duurzaam BeheerBij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 21 maart 2017 is failliet verklaard Stichting ATO - Duurzaam Beheer, met benoeming van mevrouw mr. K. van Dijk tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. de Groot q.q. van Boddaert Advocaten te Alkmaar tot curator.Lees meer »
Google arrest: het recht om vergeten te worden.Google arrest: het recht om vergeten te worden.Na door Peter R. de Vries ontmaskerd te zijn, wordt een uitlokker van een huurmoord veroordeeld tot een gevangenisstraf. Daar tegen loopt hoger beroep. Bij het invoeren van de naam van betrokkene in Google Search levert dat als zoekresultaat diverse webpagina’s op omtrent hem en de zaak en publicaties ter zake. Hij vordert in kort geding dat Google zijn persoonsgegevens uitwist of afschermt op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dan wel onrechtmatige daad.Lees meer »
Street-One arrest: (verruimde?) aansprakelijkheid franchisegever voor onjuiste prognosesStreet-One arrest: (verruimde?) aansprakelijkheid franchisegever voor onjuiste prognosesFranchisegever verstrekt bij het aangaan van de franchiseovereenkomst prognoses voor de exploitatie van de winkel aan de franchisenemer. Die prognoses blijken onjuist te zijn. Voor aansprakelijkheid is van belang wie de prognose heeft opgesteld: franchisegever zelf of een derde. Lees meer »
Vacature: ervaren advcoaat met partnerambitieVacature: ervaren advcoaat met partnerambitieVacature: Binnen ons kantoor is ruimte voor één of twee ervaren advocaten met partnerambitieLees meer »
25 bomen ongekapt gebleven in 13 maanden tijd25 bomen ongekapt gebleven in 13 maanden tijdDoor ons papierafval in te leveren bij Paper voor Paper zijn er in 13 maanden tijd 25 bomen ongekapt gebleven. Wat een mooi resultaat, samen naar een beter milieu.Lees meer »
Wet Werk en Zekerheid:Wet Werk en Zekerheid:Sinds invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen uitspraken van de kantonrechter. Dit geldt ook voor uitspraken, gedaan door het UWV, die daarna kunnen worden voorgelegd aan de kantonrechter, waartegen vervolgens ook hoger beroep kan worden aangetekend. Lees meer »
Persbericht: Bot Bouwgroep neemt projecten Bink Bouw overPersbericht: Bot Bouwgroep neemt projecten Bink Bouw overPersbericht: Bot Bouwgroep heeft overeenstemming bereikt met de curator van Bink Bouw uit Groep op Langedijk over de overname van de projecten in uitvoering. De directie en aandeelhouders van Bink Bouw zijn verheugd over deze snelle doorstart. De verwachting is de projecten op korte termijn te kunnen voorzetten.Lees meer »
Persbericht faillissement W.J. Bink Bouw B.V.Persbericht faillissement W.J. Bink Bouw B.V.Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 15 november 2016 is failliet verklaard W.J. Bink Bouw B.V., met benoeming van mevrouw mr. M. Wouters tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. de Groot q.q. van Boddaert Advocaten te Alkmaar tot curator.Lees meer »
Persbericht Ruwbouw Nederland BVPersbericht Ruwbouw Nederland BVBij vonnis van de rechtbank Groningen van 8 november 2016 is failliet verklaard Ruwbouw Nederland B.V., met benoeming van mevrouw mr. K. van Dijk tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. de Groot q.q. van Boddaert Advocaten te Alkmaar tot curator.Lees meer »
Wat had mediation voor Hillary Clinton tegen Donald Trump kunnen betekenen.Wat had mediation voor Hillary Clinton tegen Donald Trump kunnen betekenen.Wat had mediation voor Hillary Clinton tegen Donald Trump kunnen betekenen. Er zijn een aantal mensen die dit al wel hebben voorspeld. Mensen die weten wat er werkelijk leeft onder de kiezers. Uit analyses wordt duidelijk dat veel mensen op Trump hebben gestemd uit protest, uit onvrede. De mensen voelen zich niet gehoord. Zo gaat het in het groot en zo gaat het in het klein. Heeft u ook een opponent die niet (meer) reageert zoals u verwacht? Iedere partij is met zijn eigen standpunten en eigen belangen bezig. Mediators zijn speciaal opgeleid om gesprekken tussen u en uw wederpartij in goede banen te leiden. Waarna partijen samen met de mediator tot een oplossing komen. Hoe lang wacht u nog met oplossen van uw conflict? De mediator van Boddaert Advocaten heeft veel kennis en ervaring op het gebied van mediation. Woont en/of werkt u in de regio Alkmaar, neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op.Lees meer »
Had Yuri van Gelder met Mediation wel geturndHad Yuri van Gelder met Mediation wel geturndHad Yuri van Gelder met mediation wel geturnd De zaak Yuri van Gelder heeft de gemoederen de afgelopen week flink bezig gehouden. Iedereen had daar wel een mening over. Hele columns zijn er over vol geschreven en iedereen is boos. Of boos over het gedrag van Yuri of boos over de door het NOC*NSF getroffen maatregel. Het kort geding bij de rechter heeft niets opgelost. Yuri heeft het kort geding verloren en is daarover boos en teleurgesteld. Maar ook het NOC*NSF liet weten zich toch een verliezer te voelen, ondanks dat zij het kort geding hadden gewonnen.Lees meer »
Wettelijke grondslag stille curator (pre-pack) een feitWettelijke grondslag stille curator (pre-pack) een feitDe zogenoemde stille curator heeft vanaf nu een wettelijke grondslag. Dit volgt nadat de Tweede Kamer deze week akkoord ging met een aanpassing van de Faillissementswet. Een amendement dat regelt dat werknemers een plek aan tafel krijgen als een faillissement wordt voorbereid, haalde het ook. De werkwijze van de meeste rechtbanken wordt hierdoor geformaliseerd. Zij benoemden al stille bewindvoerders, omdat hierdoor de schade kan worden beperkt bij klanten, werknemers en schuldeisers. Lees meer »
Convenant over WMOConvenant over WMODe verzekeraars hebben een convenant gesloten met de gemeenten over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Verzekeraars willen niet meer de kosten van huishoudelijke hulp vergoeden als een slachtoffer van een ongeval die hulp nodig heeft. Lees meer »
Letselschadebureau of Letselschadeadvocaat?Letselschadebureau of Letselschadeadvocaat?Bij veel potentiële cliënten van ons kantoor bestaat onduidelijkheid over de verschillen tussen deze verschillende soorten belangenbehartigers. Hier vindt u een toelichting van de belangrijkste verschillen tussen deze twee belangenbehartigers.Lees meer »
 
 

Boddaert Advocaten