home

Aanspraak verhuurder in faillissement beperkt

Bij faillissement van de huurder kan de curator de huur opzeggen op een termijn van drie maanden. De huur vanaf faillissementsdatum is boedelschuld. Dat betekent dat de huur bij voorrang uit de boedel moet worden betaald (als er voldoende middelen zijn).
De verhuurder heeft geen recht op vergoeding van schade door huurderving na die drie maanden. In het bijzonder geldt dit voor de huur tot de contractuele einddatum.
In de standaard ROZ huurovereenkomst staat dat de verhuurder bij tussentijdse beëindiging van de huur recht heeft op vergoeding van de huur tot de contractuele einddatum. Dit geldt niet in faillissementssituaties. Het Hof Amsterdam heeft dat in een aantal recente uitspraken bepaald.

 

Boddaert Advocaten