//
home
“Achtergrondinformatie
bij actuele zaken”
RekenrenteRekenrenteAls in een letselschadezaak de toekomstige schade moet worden vastgesteld, wordt rekening gehouden met de rekenrente. De benadeelde kan een deel van het geld dat hij later nodig heeft op een bankrekening vastzetten en ontvangt daarover rente. Tegen beter weten in hanteren verzekeraars soms nog steeds een rekenrente van 3%. Dit rendement is al jaren niet meer haalbaar. Lees de blog van Ed Klungers hier:Lees meer »
Ontslag zieke werknemerOntslag zieke werknemerDe invoering van de transitiever- goeding leek een simpele regeling. Lees de blog van Ellen Copini hier:Lees meer »
'Sjeng zal nooit de ochtend vergeten waarop hij wakker werd en zijn benen niet meer kon bewegen.” 'Sjeng zal nooit de ochtend vergeten waarop hij wakker werd en zijn benen niet meer kon bewegen.” Lees het verhaal van Sjeng in weer een onroerende blog van Ellen Copini hier:Lees meer »
Ripdeal en MediationRipdeal en MediationUit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat voor een slachtoffer een excuus, opheldering of erkenning belangrijker zijn dan een geldelijke vergoeding. Dat heb ik ook ervaren bij mijn cliënt Mark. Mark was een jongen van begin 20. Hij was opzettelijk aangereden door een auto, waarschijnlijk tijdens een ripdeal. Hij was zeer zwaar gewond geraakt. Lees de rest van deze blog over onderliggende emoties, begrip en beloftes hier.Lees meer »
Iedereen maakt zijn eigen waarheidIedereen maakt zijn eigen waarheidIk treed op als mediator in een arbeidsconflict. De werkneemster is al meer dan een jaar ziek. Het conflict is zo hoog opgelopen, dat partijen zich niet in staat voelen om bij het eerste gesprek bij mij gezamenlijk aan tafel te komen zitten. Ik voer een gesprek met hen apart.Lees meer »
De Reus en Klein DuimpjeDe Reus en Klein DuimpjeNog niet zo lang geleden sprak ik een oud cliënt van mij. Hij was tegen een auto aangereden toen hij zonder te kijken van de stoep de weg op reed. Ik vroeg hem waarom hij mij niet had gebeld. “Het was toch duidelijk dat het mijn eigen schuld was. Ik keek niet uit en de automobilist kon er niets aan doen”. Alleen als een automobilist zich kan beroepen op overmacht is hij niet aansprakelijk als hij een fietser of een voetganger aanrijdt. Er is bijna nooit sprake van overmacht.Lees meer »
Hersenletsel heb je niet alleenHersenletsel heb je niet alleenIk denk nog wel eens aan een echtpaar, dat ik een paar jaar geleden heb bijgestaan. Ik noem ze maar even Marjan en Peter. Een vlot stel, net gepensioneerd. Drie volwassen kinderen en vier kleinkinderen, waarop zij twee dagen in de week mochten passen. Zij hielden van fietsen. Zo ook op die bewuste vrijdagochtend.Lees meer »
Nadelen van een schade-uitkering voor letselschadeslachtoffersNadelen van een schade-uitkering voor letselschadeslachtoffersAls een letselschadezaak wordt afgewikkeld krijgt het slachtoffer soms in één keer veel geld. Het uitgekeerde geld is bedoeld voor de toekomstige schade en het smartengeld. Dat vermogen wordt meegeteld als je aanspraak maakt op verschillende voorzieningen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de eigen bijdrage die je moet betalen voor langdurige zorg. Binnenkort zal de schade-uitkering voor letselschade slachtoffers niet meer meetellen als vermogen.Lees meer »
Mediator in strafzakenMediator in strafzakenRecent heb ik de specialisatieopleiding Mediator in strafzaken afgerond. De cursus is eigenlijk niet beperkt tot strafzaken; het gaat om herstelrecht en dat is ook toepasbaar in andere conflicten. Mediation in strafzaken bestaat al eeuwen. Uit de pilot bij mediation in strafzaken blijkt 75% met succes te kunnen worden afgesloten. Wat is herstelrecht? Herstelrecht is o.a. de verantwoordelijkheid nemen voor wat je gedaan hebt. Dit kan helend werken voor slachtoffer, maar ook voor verdachte.Lees meer »
Regeling voor slachtoffers chroom-6Regeling voor slachtoffers chroom-6Op verzoek van Defensie heeft het RIVM een onderzoek verricht naar het gebruik van chroom-6 in het verleden. Hieruit is naar voren gekomen dat defensie haar zorgplicht voor haar werknemers heeft geschonden. De regering heeft miv 4 juni 2018 de Regeling Uitkering Chroom-6 Defensie uitgevaardigd. De regeling is bedoeld voor een soepele afwikkeling van de schade die de werknemers door het werken met het giftige chroom-6 hebben geleden, maar de regeling is te beperkt. Naast deze uitkering kunnen slachtoffers Defensie aansprakelijk stellen. Het slachtofferoffer heeft alsnog recht op volledige schadevergoeding.Lees meer »
Een heftig auto ongeval, maar het leven gaat verderEen heftig auto ongeval, maar het leven gaat verderVandaag een hele bijzondere zaak afgesloten. Cliënt en zijn vrouw waren van achteren aangereden door een vrachtwagen. Een lang en moeizaam revalidatieproces met veel tegenslagen volgde. Door de euthanasie van cliënt is de zaak juridisch gezien van een letselschade veranderd in een overlijdensschade. Lees meer »
De appende bestuurderDe appende bestuurderDe appende bestuurder Het afgelopen jaar is het aantal verkeersongelukken opnieuw gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door het gebruik van smartphones. Minister Grapperhaus wil de maximumstraf voor o.a. appen achter het stuur verhogen. Als slachtoffer van een verkeersongeval, veroorzaakt door een appende bestuurder is het mogelijk, de schade via het civiele recht te verhalen op de veroorzaker.Lees meer »
Humor in de rechtspraakHumor in de rechtspraakHumor in de rechtspraak. Een humoristische artikel van Ed Klungers, Boddaert Advocaten, over grappige passages uit de diverse vonnissen. Lees meer »
Letselschadebureaus staan u gratis bij. Gelooft u dat?Letselschadebureaus staan u gratis bij. Gelooft u dat?Letselschadebureaus staan u gratis bij. Gelooft u dat? Op iedere website van letselschadebureaus staat vermeld dat zij slachtoffers gratis bijstaan. Als argument om vooral niet naar een letselschade advocaat te gaan wordt vrijwel altijd opgemerkt dat een advocaat enorme hoge tarieven in rekening brengt. Voor meer informatie lees het hele artikel van Ed KlungersLees meer »
Slachtoffer blijft slachtoffer in strafprocesSlachtoffer blijft slachtoffer in strafprocesSpreekrecht is momenteel een veel besproken onderwerp. Toch is het gebruik maken van je spreekrecht, niet altijd de juiste manier.. Meer informatie: lees dan de blog van Ellen Copini, advocaat/mediator “slachtoffer blijft slachtoffer in strafproces” Lees meer »
Openbaar Ministerie biedt excuses aanOpenbaar Ministerie biedt excuses aanHet Openbaar Ministerie heeft toegegeven dat niet de juiste procedure is gevolgd bij het arresteren van NRC fotograaf.Lees meer »
Google arrest: het recht om vergeten te worden.Google arrest: het recht om vergeten te worden.Na door Peter R. de Vries ontmaskerd te zijn, wordt een uitlokker van een huurmoord veroordeeld tot een gevangenisstraf. Daar tegen loopt hoger beroep. Bij het invoeren van de naam van betrokkene in Google Search levert dat als zoekresultaat diverse webpagina’s op omtrent hem en de zaak en publicaties ter zake. Hij vordert in kort geding dat Google zijn persoonsgegevens uitwist of afschermt op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dan wel onrechtmatige daad.Lees meer »
Street-One arrest: (verruimde?) aansprakelijkheid franchisegever voor onjuiste prognosesStreet-One arrest: (verruimde?) aansprakelijkheid franchisegever voor onjuiste prognosesFranchisegever verstrekt bij het aangaan van de franchiseovereenkomst prognoses voor de exploitatie van de winkel aan de franchisenemer. Die prognoses blijken onjuist te zijn. Voor aansprakelijkheid is van belang wie de prognose heeft opgesteld: franchisegever zelf of een derde. Lees meer »
Wet Werk en Zekerheid:Wet Werk en Zekerheid:Sinds invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen uitspraken van de kantonrechter. Dit geldt ook voor uitspraken, gedaan door het UWV, die daarna kunnen worden voorgelegd aan de kantonrechter, waartegen vervolgens ook hoger beroep kan worden aangetekend. Lees meer »
Had Yuri van Gelder met Mediation wel geturndHad Yuri van Gelder met Mediation wel geturndHad Yuri van Gelder met mediation wel geturnd De zaak Yuri van Gelder heeft de gemoederen de afgelopen week flink bezig gehouden. Iedereen had daar wel een mening over. Hele columns zijn er over vol geschreven en iedereen is boos. Of boos over het gedrag van Yuri of boos over de door het NOC*NSF getroffen maatregel. Het kort geding bij de rechter heeft niets opgelost. Yuri heeft het kort geding verloren en is daarover boos en teleurgesteld. Maar ook het NOC*NSF liet weten zich toch een verliezer te voelen, ondanks dat zij het kort geding hadden gewonnen.Lees meer »
Convenant over WMOConvenant over WMODe verzekeraars hebben een convenant gesloten met de gemeenten over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Verzekeraars willen niet meer de kosten van huishoudelijke hulp vergoeden als een slachtoffer van een ongeval die hulp nodig heeft. Lees meer »
Letselschadebureau of Letselschadeadvocaat?Letselschadebureau of Letselschadeadvocaat?Bij veel potentiële cliënten van ons kantoor bestaat onduidelijkheid over de verschillen tussen deze verschillende soorten belangenbehartigers. Hier vindt u een toelichting van de belangrijkste verschillen tussen deze twee belangenbehartigers.Lees meer »
 
 

Boddaert Advocaten