home
“De appende bestuurder”

De appende bestuurder

Het afgelopen jaar is het aantal verkeersongelukken opnieuw gestegen. Deze stijging wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het gebruik van smartphones achter het stuur. Door o.a. een verbeterde infrastructuur en auto’s die meedenken met de bestuurder, is er een “schijnveiligheid” ontstaan, waardoor de bestuurder zichzelf overschat, en het idee krijgt wel “even” op de mobiel te kunnen kijken.

Strafrecht

Minister Grapperhaus, Justitie en Veiligheid, wil de maximumstraf voor o.a. appen achter het stuur verhogen naar maximaal 6 jaar gevangenisstraf (dit valt onder het strafrecht).

Civiel recht

Als slachtoffer van een verkeersongeval, veroorzaakt door een appende automobilist, geeft deze emotionele compensatie natuurlijk een bepaalde genoegdoening. Maar belangrijker is nog de veroorzaker aansprakelijk te stellen voor alle geleden, en nog te lijden schade. Over dit laatste aspect wordt in de media niet veel gesproken.

Volgens het civiele recht is het mogelijk de schade te verhalen op de veroorzaker als een ongeval ontstaat door een overtreding van de verkeersregels. De appende bestuurder is aansprakelijk voor de schade die het (letselschade)slachtoffer lijdt. De geleden en nog te lijden schade kan behoorlijk oplopen en omvat materiele zaken zoals bijvoorbeeld: medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en verzorging, verlies aan inkomen etc. Daarnaast heeft het slachtoffer recht op smartengeld.

Kortom, een aspect dat minder vaak wordt belicht in de diverse media, maar minstens zo belangrijk is!

 

 

Boddaert Advocaten