home
door: Axel de Groot
“Google arrest:
het recht om vergeten te worden”
door: Axel de Groot

Google arrest: het recht om vergeten te worden.

Na door Peter R. de Vries ontmaskerd te zijn, wordt een uitlokker van een huurmoord veroordeeld tot een gevangenisstraf. Daar tegen loopt hoger beroep.

Bij het invoeren van de naam van betrokkene in Google Search levert dat als zoekresultaat diverse webpagina’s op omtrent hem en de zaak en publicaties ter zake. Hij vordert in kort geding dat Google zijn persoonsgegevens uitwist of afschermt op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dan wel onrechtmatige daad.

De Hoge Raad oordeelt dat de grondrechten van een natuurlijk persoon (recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens) in de regel zwaarder wegen dan het economisch belang van de exploitant van een zoekmachine en het gerechtvaardigd belang van een internetgebruiker die toegang wil tot zoekresultaten. Dat kan in bijzondere gevallen anders zijn, afhankelijk van de aard van de informatie, de gevoeligheid daarvan voor het privéleven, het belang van het publiek en de rol van de persoon in het openbare leven. De Hoge Raad verwijst naar een ander hof om met inachtneming van die maatstaf de zaak af te doen.

Boddaert Advocaten