home
door onze advocaat/mediator: Ellen Copini
“Winnaars kiezen voor mediation”door onze advocaat/mediator: Ellen Copini

Had Yuri van Gelder met mediation wel geturnd?

De zaak Yuri van Gelder heeft de gemoederen de afgelopen week flink bezig gehouden. Iedereen had daar wel een mening over. Hele columns zijn er over vol geschreven en iedereen is boos. Of boos over het gedrag van Yuri of boos over de door het NOC*NSF getroffen maatregel. Het kort geding bij de rechter heeft niets opgelost. Yuri heeft het kort geding verloren en is daarover boos en teleurgesteld. Maar ook het NOC*NSF liet weten zich toch een verliezer te voelen, ondanks dat zij het kort geding hadden gewonnen.

Wat had een mediator kunnen betekenen

Bij de Olympische ploeg zijn veel deskundigen betrokken. Naar mijn mening ontbreekt één belangrijke deskundige: een mediator. Ik ben er van overtuigd dat de zaak heel anders had kunnen aflopen en dat beide partijen wel een bevredigende oplossing van de ontstane situatie hadden kunnen bereiken, als alle betrokkenen na de bewuste nacht in alle rust en beslotenheid met een mediator hadden kunnen praten. Partijen hadden over en weer antwoord kunnen krijgen op alle vragen, die nu – ondanks een kort geding – onbeantwoord zijn gebleven. Want waarom heeft Yuri zich gedragen, zoals hij zich gedragen heeft? Waarom heeft notabene zijn eigen coach het NOC*NSF voorgesteld om hem naar huis te sturen? Waarom is juist deze maatregel genomen? Welke belangen zijn daarmee gediend? Welk verwachtingen hadden partijen over en weer van elkaar? Waren er nog andere mogelijke oplossingen? Zijn die overwogen?

Alleen maar verliezers

Een gemiste kant! Er is een actie geweest en een reactie daarop. De rechter heeft alleen de actie en de reactie juridisch getoetst. Er zijn alleen maar verliezers.

Wilt u geen verliezer zijn?

Bent u ook betrokken bij een conflict en wilt u geen verliezer zijn? Ik sta u graag bij als mediator in arbeidsconflicten of in letselzaken.

Boddaert Advocaten