home
Ellen Copini
“Iedereen maakt zijn eigen waarheid”Ellen Copini

Iedereen maakt zijn eigen waarheid

Ik treed op als mediator in een arbeidsconflict. De werkneemster is al meer dan een jaar ziek. Het conflict is zo hoog opgelopen, dat partijen zich niet in staat voelen om bij het eerste gesprek bij mij gezamenlijk aan tafel te komen zitten. Ik voer een gesprek met hen apart.

Spionage

Woedend vertelt de werkneemster mij, dat de werkgever zelfs zover gaat dat hij haar laten bespioneren door een collega om te kijken of zij wel echt ziek is. “Hoe bedoel je dat?” vraag ik haar. “Nou”, antwoordt de werkneemster, “sinds de dreiging met de loonopschorting fietst vrijwel dagelijks een collega langs mijn huis en kijkt dan bij mij naar binnen. Die moet zeker rapporteren of ik thuis ben of niet”.

In het gesprek met de werkgever confronteer ik de werkgever met deze informatie. De werkgever kijkt mij niet begrijpend aan. Ik zeg om welke collega het gaat en dan valt het kwartje. Wat blijkt? Deze collega is recent verhuisd en woont in de straat achter de zieke werkneemster. Deze collega fietst door de straat van de zieke werkneemster naar het station. Deze collega heeft het met haar werkgever nog nooit over de zieke werkneemster gehad. Maar omdat de zieke werkneemster al meer dan een jaar afwezig is, wist zij niets van de verhuizing van haar collega.

Iedereen vindt dat hij gelijk heeft

Wat gebeurt hier? Iedereen maakt zijn eigen waarheid. Iedereen vindt dat hij gelijk heeft en zoekt daarvoor bevestiging.

In deze zaak was de waarheid van de werkneemster dat de werkgever haar niet vertrouwde. Zij was daarvan overtuigd en vond daarin zelfs een bevestiging doordat de werkgever een collega “liet langsfietsen om te spioneren”.

Jouw waarheid is niet de enige waarheid

Met het verklaren van deze situatie was het conflict natuurlijk niet ineens volledig uit de wereld, maar het vormde wel een kentering in de houding die partijen naar elkaar toe innamen. Het maakte partijen zich ervan bewust dat jouw waarheid niet de enige waarheid hoeft te zijn. En dat jouw gelijk vaak gebaseerd is op aannames en een eigen invulling zonder dat dat wordt gecheckt bij de andere partij. Doordat partijen dat over en weer doen, stapelen de misverstanden, verwachtingen, teleurstellingen et cetera zich op en voordat je het weet, zit je diep in conflict met elkaar.

Mediator ontrafelt waarheden en brengt conflict terug tot kern van de zaak

Als mediator kan ik samen met partijen zogenaamde waarheden ontrafelen en conflicten terugbrengen tot de kern van de zaak, ontdaan van emoties. Partijen zijn vervolgens zelf in staat om de zaak op te lossen.

 

Boddaert Advocaten