home
Robert Polderman
“Invordering rijbewijs en corona”Robert Polderman

17 april 2020

Invordering rijbewijs en corona

Door de coronamaatregelen zijn veel niet dringende strafzaken uitgesteld. De dagvaardingen die al zijn uitgevaardigd worden ingetrokken of zaken worden op voorhand door de rechter aangehouden tot een nader te bepalen datum.

De zaken die wel worden behandeld zijn o.a. beslissingen over voorlopige hechtenis, uitspraken van afgeronde meervoudige kamerzaken, huiszoekingen door de rechter-commissaris en snelrechtzaken waarbij de verdachte vast zit.

Zaken met betrekking tot bijvoorbeeld de invordering van rijbewijzen worden op dit moment als niet-urgent beschouwd. Voor bestuurders die dringend over hun rijbewijs dienen te beschikken omdat ze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van het rijbewijs voor het werk, zijn er desondanks mogelijkheden om het rijbewijs terug te krijgen.

Allereerst kan er een verzoek gedaan worden aan de officier van justitie. Deze kijkt naar de aard van de overtreding, de kans op herhaling en de belangen van de bestuurder. Belangrijk is dat de aangevoerde omstandigheden worden onderbouwd met bewijsstukken.

Mocht de officier van justitie beslissen dat het rijbewijs niet wordt teruggegeven dan kan er een klaagschriftprocedure worden opgestart bij de rechtbank. De rechtbanken zijn op dit moment aan het onderzoeken of deze procedures toch doorgang kunnen vinden. Mogelijk kan de zitting via een beeldverbinding plaatsvinden of kan ik als advocaat fysiek bij de zitting aanwezig zijn.

Als strafrechtspecialist kan ik zeer snel actie ondernemen om uw rijbewijs terug te vragen zodat u evengoed uw werk of bedrijf kunt uitoefenen. Bel: 072-5744409 of mail mij voor advies.

Robert Polderman

 

 

 

Boddaert Advocaten