home

Letselschadebureau of Letselschadeadvocaat?


Bij veel potentiële cliënten van ons kantoor bestaat onduidelijkheid over de verschillen tussen deze verschillende soorten belangenbehartigers. Hieronder vindt u een toelichting van de belangrijkste verschillen tussen deze twee belangenbehartigers en wat de voordelen zijn om een letselschadeadvocaat in te schakelen, ten opzichte van een letselschadebureau dat zonder advocaat werkt.

De voordelen van direct inschakelen van een letselschadeadvocaat, tegenover een letselschadebureau, zijn met name de volgende:

1. Herkenbare kwaliteit

Letselschadeadvocaten die lid zijn van de LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten) hebben een gedegen opleiding gevolgd. Om te beginnen hebben zij een rechtenstudie gevolgd. Vervolgens dient elke jurist die advocaat wordt, een opleiding te volgen gedurende de drie jaar durende advocatenstage. Daar leert de advocaat de fijne kneepjes van het vak. Om zich specialist te mogen noemen op een rechtsgebied, dient de advocaat vervolgens een gedegen specialisatie- opleiding te volgen, die alle aspecten van een rechtsgebied behandelt. De specialisatieopleidingen kennen huiswerkverplichtingen en een eindexamen. Daarna mogen deze advocaten pas lid worden van de specialisatievereniging van hun rechtsgebied. Gespecialiseerde letselschadeadvocaten zijn te herkennen aan het lidmaatschap van de LSA. Dit lidmaatschap garandeert dus dat uw advocaat een bijzonder grote kennis heeft van dit rechtsgebied. Een dergelijk hoge opleiding met zware eisen bestaat niet voor letselschaderegelaars.

2. Deelgeschilprocedure

Een letselschadeadvocaat zal altijd eerst trachten een zaak in der minne te regelen. Als dat niet lukt, kan hij of zij in voorkomende gevallen een deelgeschilprocedure starten. Dit is een sinds twee jaar in de wet opgenomen snelle juridische procedure die het mogelijk maakt een geschil tussen de aansprakelijke partij (meestal in feite zijn aansprakelijkheidsverzekering) en het slachtoffer voor de rechter te brengen, en waarbij binnen ongeveer drie maanden een uitspraak wordt gedaan. Dit is een belangrijk drukmiddel dat een letselschadebureau ontbeert. De druk is groot, omdat de werkelijke kosten van de procedure voor rekening van de verweerder/zijn verzekering komen. Daarnaast heeft deze partij zijn eigen kosten, zodat het alles bij elkaar een kostbare procedure wordt.
Dit is een belangrijk middel in handen van alleen de advocaat, die vanwege het procesmonopolie als enige belangenbehartiger dit middel kan gebruiken.
Ons kantoor maakt met regelmaat gebruik van deze rechtsgang, wanneer in onderling overleg geen oplossing mogelijk blijkt.

Wanneer de letselschadezaak al door een advocaat wordt behandeld, gaat geen tijd verloren doordat de zaak ten behoeve van de procedure moet worden overgedragen aan een advocaat, en later weer wordt terugverwezen naar het letselschadebureau. De hiermee gemoeid gaande kosten komen doorgaans overigens slechts gedeeltelijk voor vergoeding door de aansprakelijkheids- verzekering in aanmerking;

Veelal is het dreigen met een deelgeschil al voldoende om de wederpartij tot inkeer te bewegen en is de deelgeschilprocedure niet nodig. De kracht van dit dreigement heeft alleen de advocaat in verband met het procesmonopolie.

 

Boddaert Advocaten