home
Ellen Copini
“Zieke werknemer ontslaan, de praktijk is niet zo simpel”Ellen Copini

Ontslag zieke werknemer

De invoering van de transitievergoeding leek een simpele regeling: iedere werknemer die langer dan 2 jaar in dienst was, had recht op de transitievergoeding bij ontslag door de werkgever. Maar zoals vaker het geval is: de praktijk is niet zo simpel.

Slapende dienstverbanden

Voor invoering van de WWZ konden werkgevers na 2 jaar ziekte de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer opzeggen zonder een vergoeding te hoeven betalen. Na invoering van de WWZ waren werkgevers na 2 jaar ziekte een transitievergoeding verschuldigd als zij de arbeidsovereenkomst wilden opzeggen. Om die reden lieten veel werkgevers het dienstverband na 2 jaar ziekte voortbestaan. Dit worden slapende dienstverbanden genoemd. De werkgever heeft geen loon doorbetalingsverplichting meer na 2 jaar ziekte en de werknemer kan vanwege ziekte niet werken. Zo’n slapend dienstverband is niet geheel zonder risico’s. Als de werknemer alsnog herstelt, kan hij op grond van de nog steeds bestaande arbeidsovereenkomst zijn functie weer opeisen.

Veel werknemers hebben via de rechter geprobeerd het dienstverband te beëindigen met betaling van de transitievergoeding, maar zonder succes. Rechters oordeelden dat in Nederland geen ontslagplicht voor de werkgevers bestaat en dat de slapende dienstverbanden niet in strijd zijn met goed werkgeverschap.

Nieuwe wetgeving

De minister vond dit een onwenselijke situatie en inmiddels is wetgeving opgesteld. Vanaf 1 april 2020 geldt de Regeling compensatie transitievergoeding. Deze regeling heeft terugwerkende kracht voor gevallen vanaf 1 juli 2015.

Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever wel een transitievergoeding aan de werknemer betalen bij beëindiging van het dienstverband na 2 jaar ziekte, want de werkgever kan bij het UWV  een verzoek indienen tot terugbetaling van die transitievergoeding.

Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de werknemer toch een transitievergoeding krijgt en dat dit de werkgever niets extra’s kost, na alle kosten, die een zieke werknemer met zich meebrengt voor de werkgever.

Wisselende uitspraken door rechters

Nu deze compensatieregeling gaat komen, stijgt het aantal procedures weer van langdurig zieke werknemers die opnieuw via de rechter proberen de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen met oplegging van een transitievergoeding. Inmiddels zijn er wisselende uitspraken gedaan door rechters. Hierdoor bestaat dus onzekerheid voor werkgevers en werknemers. Recent heeft de kantonrechter te Roermond prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De Hoge Raad moet nu uitspraak doen over de vraag of een werkgever op grond van goedwerkgeverschap nu wel verplicht kan worden een slapend dienstverband te beëindigen of dat de werkgever een voorstel van de werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedkeuring te beëindigen mag weigeren.

Arrest Hoge Raad afwachten

De verwachting is dat de uitspraak van de Hoge Raad voor duidelijkheid en eenheid zal zorgen binnen de rechtspraak over het probleem van de slapende dienstverbanden. Het is raadzaam om dit arrest af te wachten als u overweegt hierover te procederen

 

Boddaert Advocaten