home
Ed Klungers
“Regeling voor slachtoffers chroom-6”Ed Klungers

Onderzoek door RIVM

Op verzoek van Defensie heeft het RIVM een onderzoek verricht naar het gebruik van chroom-6 in het verleden. Hieruit is naar voren gekomen dat defensie haar zorgplicht voor haar werknemers heeft geschonden. Het onderzoek is gericht op defensiepersoneel die met het giftige chroom-6 moesten werken op de zogenaamde POMS locaties van Defensie dit zijn Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ten Apel.

Regeling Uitkering Chroom-6

Vervolgens heeft de regering de Regeling Uitkering Chroom-6 Defensie uitgevaardigd die op 4 juni 2018 van kracht is geworden. De regeling is bedoeld voor een soepele afwikkeling van de schade die de werknemers hierdoor hebben geleden. Iedereen die een bepaalde omschreven functie heeft verricht en een ziekte heeft opgelopen die voorkomt in de lijst van aandoeningen die bij deze regeling is gevoegd, komen in aanmerking voor een uitkering. De regeling is te vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2018/06/04/regeling-van-de-staatssecretaris-van-defensie-tot-een-uitkering-in-verband-met-blootstelling-aan-chroom-6

De regeling is te beperkt

Er is veel ophef onder de slachtoffers over deze regeling. De regeling is te beperkt omdat de uitkering laag is en veel ziekte gevallen niet onder de regeling vallen. Als men gebruik maakt van deze regeling betekent dit niet dat de slachtoffers hun recht op een volledige schadevergoeding verspelen. Naast deze uitkering kan Defensie aansprakelijk worden gesteld en heeft het slachtoffer alsnog recht op een volledige schadevergoeding. Een dergelijk traject duurt echter vaak lang. Daarom raden wij de slachtoffers aan om wel een beroep te doen op deze regeling, maar daarnaast defensie aansprakelijk te stellen voor de werkelijk geleden schade.

 

 

Boddaert Advocaten