home
Ed Klungers
“Rekenrente”Ed Klungers

Rekenrente

Als in een letselschadezaak de toekomstige schade moet worden vastgesteld, wordt rekening gehouden met de rekenrente. De benadeelde kan een deel van het geld dat hij later nodig heeft op een bankrekening vastzetten en ontvangt daarover rente. Maar hij heeft ook te maken met inflatie. Nog niet zo lang geleden werd gerekend met een rekenrente van 3%. Men ging uit van een rendement van 6% en een inflatie van 3%. Dat rendement is al jaren niet meer haalbaar, maar ook de inflatie is al tijden lager dan 3%. Het maakt groot verschil voor het uiteindelijke schadebedrag met welke rekenrente wordt gerekend. Bij een jaarschade van € 10.000,00 en een looptijd van 20 jaar, is het verschil tussen bijvoorbeeld 3% en 1% rekenrente ongeveer € 30.000,00.

Discussie blijft

Steeds vaker is bij het vaststellen van de schade dit dan ook een discussie. Tegen beter weten in hanteren verzekeraars soms nog steeds een rekenrente van 3%. Regelmatig wordt deze discussie aan de rechter voorgelegd, met als resultaat verschillende uitkomsten. De Letselschaderaad heeft conceptrichtlijnen gemaakt, maar de deelnemende partijen zijn het nog steeds niet eens. Deze conceptrichtlijn is volgens de Letselschaderaad dan ook niet te gebruiken. Toch heeft de rechtbank Zeeland-West Brabant (www.letselschademagazine.nl/2019/RBZWB-090719 ) onlangs deze conceptrichtlijnen gehanteerd bij het vaststellen van de rekenrente. Een goede onderbouwing van de te hanteren rekenrente is van groot belang voor het slachtoffer om te voorkomen dat hij in de toekomst te weinig geld overhoudt om zijn schade te kunnen compenseren.

 

Boddaert Advocaten