home
Axel de Groot
“Spoedwet tijdelijke verlenging huurovereenkomsten”Axel de Groot

9 april 2020

Spoedwet tijdelijke verlenging huurovereenkomsten

Het coronavirus en de maatregelen ter voorkoming van verspreiding daarvan, hebben veel impact op de samenleving. Het is belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat huurders op straat komen te staan. Het kabinet heeft daarover afspraken gemaakt met branche organisaties van verhuurders. Zij zullen binnen hun mogelijkheden zoeken naar maatwerk oplossingen voor huurders die in betalings-problemen zijn gekomen en om zo huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Beeindiging huurperiode

Ook huurders met een tijdelijke huurovereenkomst kunnen op straat komen te staan als de overeengekomen huurperiode eindigt. Het tijdig vinden van nieuwe huisvesting wordt bemoeilijkt door de corona omstandigheden. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan echter niet zomaar worden verlengd. Het wordt dan een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, hetgeen ongewenst kan zijn. Dit dwingt verhuurders dan om de hand te houden aan de oorspronkelijke einddatum. De wetgever probeert met deze spoedwet huurders en verhuurders een (tijdelijke) oplossing te bieden.

Tijdelijke verlenging

Deze wet maakt tijdelijke verlenging mogelijk met 1, 2 of 3 maanden (maar niet tot een latere datum dan 1 september 2020). De huurder moet wel binnen een week nadat de verhuurder de einddatum heeft aangezegd om verlenging vragen. De verhuurder kan om specifiek in de wet genoemde redenen verlenging weigeren. De tijdelijke regeling geldt voor huurovereenkomsten die eindigen na 31 maart 2020 en voor 1 juli 2020.

Vragen ?  degroot@boddaertadvocaten.nl

 

 

Boddaert Advocaten