home
door: Axel de Groot
“Street-One arrest”door: Axel de Groot

Street-One arrest: (verruimde?) aansprakelijkheid franchisegever voor onjuiste prognoses.

Franchisegever verstrekt bij het aangaan van de franchiseovereenkomst prognoses voor de exploitatie van de winkel aan de franchisenemer. Die prognoses blijken onjuist te zijn. Voor aansprakelijkheid is van belang wie de prognose heeft opgesteld: franchisegever zelf of een derde.

Als een derde de prognose heeft opgesteld, mag de franchisegever daar op vertrouwen. Franchisegever handelt dan alleen onrechtmatig als hij weet dat het rapport ernstige fouten bevat en hij zijn wederpartij daar niet op wijst.

Als de franchisegever zelf de prognose heeft gemaakt, handelt hij (uiteraard) onrechtmatig als hij weet van fouten daarin, doch ook wanneer hij daar geen wetenschap van heeft, maar zijn onzorgvuldigheid tot die fouten heeft geleid.

Dit arrest is mogelijk een verruiming van de aansprakelijkheid van franchisegevers.

Boddaert Advocaten