home
“Grens liquidatie lege BV door faillissement in zicht”
 

Grens liquidatie lege BV door faillissement in zicht

Het komt veel voor dat lege BV’s door het bestuur worden opgeruimd, niet door ontbinding volgens artikel 2:19 BW, maar door eigen aangifte tot faillietverklaring. De aangestelde curator moet verplicht werkzaamheden verrichten, waar bij gebreke van actief in de boedel geen vergoeding tegenover kan staan. Het opruimen van de BV wordt zo afgewenteld op de curator.

Voor veel curatoren is dit aanleiding om verzet in te stellen tegen het vonnis tot faillietverklaring. Daarover heeft de Hoge Raad nu prejudiciële vragen beantwoord.

Vastgesteld is dat indien een rechtspersoon op eigen aangifte failliet is verklaard, de curator uit eigen hoofde als belanghebbende verzet kan doen tegen de faillietverklaring, als hij dat verzet doet op grond van de stelling dat de boedel (nagenoeg) geen baten bevat en die ook niet te verkrijgen of te verwachten zijn. Gegrondverklaring van een dergelijk verzet impliceert dat (het bestuur van) de rechtspersoon de bevoegdheid van eigen aangifte tot faillietverklaring te doen, heeft misbruikt. De rechtspersoon dient dan de weg van artikel 2:19 BW te bewandelen.

Hoge Raad 18 december 2015

ECLI:NL:HR:2015:3636

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3636

 

 

Boddaert Advocaten