Spring naar content

Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid

Schulden verschuldet Staat Kommunen Geld Grafik Diagramm Land Illustration Hintergrund Geldscheine Euroscheine Stapel Finanzkrise Geldstapel Abbildung Schuldenpolitik handeln Finanzen Haushalt sparen EU Pleite Europa Deutschland Insolvenz Privatinsolvenz hochverschuldet bankrott Euroländer Finanzkrise symbolisch noch Gemeinden mehr Schuldenbremse bildlich weiss rot Schrift Text Wort hochverschuldet Schulden machen immer Wirtschaftskrise Überschuldung Freiraum Textfreiraum Werbung

Het beslag- en executierecht maakt een belangrijk onderdeel uit van een procespraktijk. Beslag leggen is vaak een effectief drukmiddel om een schuldenaar tot betaling te dwingen. Beslag leggen kan voorafgaande aan een vonnis met een zogenaamd conservatoir beslag, maar ook daarna. Dit wordt een executoriaal beslag genoemd. Beslag is mogelijk onder zowel zakelijke als particuliere schuldenaren.

Voor het leggen van beslag gelden er binnenkort nieuwe regels. De nieuwe regels zijn bedoeld om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansniveau terechtkomen. Er is besloten de wet in drie fasen in te voeren.

Eerste fase

De eerste fase start op 1 oktober 2020. Als uitgangspunt mag dan geen beslag meer worden gelegd op roerende zaken (zoals de inboedel) als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de opbrengsten overtreffen. Een gedwongen verkoop levert in zo’n geval niets op voor de schuldeiser. Sterker nog, het leidt alleen maar tot een hogere schuld, omdat de kosten voor rekening van de schuldenaar komen. Het beslag wordt dan puur een drukmiddel om de schuldenaar te laten betalen, terwijl hij hier geen geld voor heeft.

Verder geldt het uitgangspunt dat kleding, levensmiddelen en andere zaken die iemand nodig heeft voor persoonlijke verzorging en de algemene dagelijkse levensbehoeften, niet in beslag kunnen worden genomen. Het gaat daarbij om zaken die over het algemeen weinig waarde vertegenwoordigen. Beslag op bijvoorbeeld kunst en sieraden blijft wel mogelijk. Daarnaast wordt verkoop via internet mogelijk. Zo kan een breder publiek worden bereikt. Dit kan bijdragen aan een hogere opbrengst tegen lagere kosten.

Tweede fase

Per 1 januari 2021 – de start van de tweede fase – wordt een zogeheten beslagvrij bedrag ingevoerd. Bij een beslag op de bankrekening van de schuldenaar wordt dan een deel van het banktegoed vrijgehouden, het zogenaamde beslagvrij bedrag. Bij beslag op loon of een uitkering geldt al iets soortgelijks, wat de beslagvrije voet wordt genoemd. Zo kunnen mensen met schulden niet onder het bestaansminimum terechtkomen en houden zij geld over om van te leven.

Derde fase

De derde fase per 1 april 2021 maakt administratief beslag op motorrijtuigen mogelijk. Dit betekent dat het in beslag nemen van een voertuig efficiënter wordt. Hoewel het via het kentekenregister van het RDW eenvoudig is vast te stellen of een schuldenaar een voertuig op naam heeft, moet de deurwaarder onder de huidige regeling het voertuig daadwerkelijk zien om er beslag op te kunnen leggen. Dat levert in de praktijk vaak problemen op. Daarom kan straks beslag worden gelegd na inzage in het kentekenregister. Ook wordt het onmogelijk om het voertuig na een beslag snel over te schrijven op een andere naam. Zo wordt een koper beschermd tegen een verkoper die zijn voertuig met een beslag erop wil verkopen.

Heeft u een vraag over beslagen of over de herziene wetgeving? Neem dan vrijblijvend contact op met Lique van der Leer.