Spring naar content

Het beheer van de schadevergoeding van een minderjarig kind

Schadevergoeding

In juni 2020 deed de rechtbank Overijssel een uitspraak in een zaak die tussen een vader en zijn dochter speelde. Toen de dochter nog minderjarig was, had haar vader geld van haar spaarrekening opgenomen. Hier is de dochter achter gekomen en zij vorderde voor de rechter, dat haar vader het bedrag van ruim € 4.000,00 aan haar terug moet betalen.

Volgens de wet voeren ouders gezamenlijk het bewind over het vermogen van hun kind. De vader heeft erkend, dat hij de spaarrekening van zijn dochter heeft beheerd. Ook heeft hij erkend, dat hij – tijdens zijn beheer – geld heeft overgemaakt naar zijn eigen bankrekening. Dat had de vader niet mogen doen. Als er veel geld op de spaarrekening van een minderjarige wordt bijgeschreven, dan mag de minderjarige daar weliswaar niet zonder meer over beschikken. Daarvoor heeft zij in de regel toestemming nodig. Maar in dat geval blijft het echter wel het spaargeld van de minderjarige. De herkomst van het spaartegoed doet daar overigens niks aan af. Of het nu door de ouders is gespaard, of dat het afkomstig is uit een schadevergoeding: al het spaargeld komt de minderjarige toe.

Als er letselschade bij een kind ontstaat, dan geldt hetzelfde onverkort. De schadevergoeding komt het kind toe en niet de ouders. Omdat de schade dan al op jonge leeftijd ontstaat, bestaat de schade van een kind veelal uit toekomstschade. Zo zal het letsel bijvoorbeeld kunnen zorgen voor een verminderd vermogen om op latere leeftijd arbeid te verrichten, waardoor het kind in de toekomst minder inkomen zal kunnen verdienen. Om te zorgen dat het minderjarige kind in de toekomst over de schadevergoeding kan beschikken, zijn er regels voor het gebruik van spaargeld van kinderen ten behoeve van die kinderen in de wet opgenomen.

Indien de ouders een regeling willen treffen met de aansprakelijke partij over de afwikkeling van hun schade, dan worden de uitgangspunten van deze regeling in een zogeheten vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Voor het sluiten van deze overeenkomst hebben de ouders toestemming van de kantonrechter nodig. Voor wat betreft de schadevergoeding verlangt de kantonrechter veelal dat het geld op een spaarrekening wordt gezet, waar een zogeheten BEM-clausule op rust. BEM staat voor Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Met zo’n BEM-clausule kan een minderjarige niet aan het geld op zijn rekening komen. Ook de ouders mogen geen geld opnemen van de rekening. Pas als het kind 18 jaar of ouder is, zal hij of zij vrij over het spaartegoed kunnen beschikken.

Willen de ouders toch geld van deze spaarrekening met BEM-clausule opnemen, dan moeten ze daarvoor toestemming vragen aan de kantonrechter. De kantonrechter zal dan toetsen of het geld, dat de ouders willen opnemen, wel aan het kind zal toekomen.

Heeft uw minderjarige kind letselschade opgelopen en wilt u de schade verhalen op de aansprakelijke partij? Neemt u dan vrijblijvend contact op met letselschadeadvocaat Iris Degenaar via degenaar@boddaertadvocaten.nl of 072 – 574 44 09.