Skip to content

Incasso van vorderingen: blijft alert!

Het komt dikwijls voor, dat iemand na een verkeersongeval last houdt van nekklachten, rugpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen, etc. Er zijn helaas slachtoffers die aan een dergelijke trauma blijvende klachten en beperkingen over houden. Heel vervelend, want dit kan een enorme grote impact op je leven hebben. Bijvoorbeeld omdat je door de klachten en beperkingen je werk niet meer kunt uitvoeren.

Bijna alle ondernemers hebben ermee te maken: onbetaalde facturen. Na diverse incassopogingen wordt de zaak dan vaak uit handen gegeven aan een incassobureau, die een incassoprocedure start bij de (kanton)rechter. Voor veel incassobureaus is dit een routineklus. Een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland laat zien dat iedere incassoprocedure – hoe klein de vordering ook is – vraagt om een zorgvuldige aanpak.

In deze zaak vorderde een incassogemachtigde namens eiser betaling van een factuur, doch verzuimde de bewijsmiddelen als producties toe te voegen aan de dagvaarding. Hoewel dit niet leidt tot nietigheid van de dagvaarding (wat bij het ontbreken van gegevens – waaronder de eis en de gronden daarvan – wél het geval is), bleef de fout niet zonder gevolgen. De rechter oordeelde namelijk dat de eiser had gehandeld in strijd met de waarheidsplicht van artikel 21 Rv. Op grond van deze bepaling moeten partijen alle feiten die voor de beslissing van belang zijn, volledig en naar waarheid naar voren brengen. Door de producties niet aan de dagvaarding toe te voegen, heeft eiser gehandeld in strijd met deze plicht. Het gevolg? Een lagere proceskostenvergoeding dan gebruikelijk voor eiser. Het verschil zal eiser vermoedelijk als schade bij het incassobureau neer kunnen leggen.

De procesrechtspecialist van Boddaert Advocaten is buitengewoon ervaren in het voeren van incassoprocedures. Heeft u vraag of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met Lique van der Leer.

WhatsApp chat