home
Mona de Vries-Meijer
“Het recht is
altijd in ontwikkeling.”
Mona de Vries-Meijer
CoronavirusCoronavirusOok nu het Coronavirus wereldwijd de gemoederen flink bezig houdt, staat Boddaert Advocaten voor u klaar. Ons kantoor is geopend, maar wij maken momenteel geen afspraken op kantoor of bij u op locatie. Wel zijn wij bereikbaar via telefoon, e-mail, Whatsapp of Facetime. Uiteraard nemen wij de aanwijzingen van de rijksoverheid en het RIVM in acht. Aangezien de advocaten van ons kantoor digitaal werken, zijn de processen gewaarborgd. Procedures bij rechtbanken en gerechtshoven lopen door en nieuwe procedures kunnen worden opgestart. Echter tenzij het gaat om zaken die niet kunnen wachten, zullen er geen zittingen plaatsvinden tot in ieder geval 6 april. Indien u via ons kantoor een procedure heeft lopen, wordt u door ons geïnformeerd over het verloop van uw zaak. Wij zullen u via deze website op de hoogte houden over actuele onderwerpen die u als burger, ondernemer, werkgever of werknemer aangaan. Lees meer »
Handelsgeschillen nieuw rechtsgebied Boddaert AdvocatenHandelsgeschillen nieuw rechtsgebied Boddaert AdvocatenHandelsgeschillen nieuw rechtsgebied Boddaert AdvocatenLees meer »
Nieuwe collega Iris DegenaarNieuwe collega Iris DegenaarBegin oktober is Iris Degenaar bij ons op kantoor komen werken. Zij zal per 1 november de letselschadepraktijk van Ellen Copini overnemen. Ellen vertrekt met haar gezin naar het oosten van het land. Iris heeft inmiddels ruim 10 jaar ervaring als advocaat en is gespecialiseerd in het letselschaderecht. Wij zijn trots op deze nieuwe aanwinst en kijken uit naar een mooie gezamenlijke toekomst Lees meer »
Faillissement: D-A Gevelreiniging & Gevelrenovatie B.V.Faillissement: D-A Gevelreiniging & Gevelrenovatie B.V.Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar d.d. 13 augustus 2019 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap D-A Gevelreiniging & Gevelrenovatie B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, aan de El Grecohof 10, met aanstelling van mr. M.A.M. de Vries-Meijer tot curator.Lees meer »
Aanvullende informatie faillissement Dave de Lie Beheer B.V., tevens handelende onder de naam Kaufmann MatrassenAanvullende informatie faillissement Dave de Lie Beheer B.V., tevens handelende onder de naam Kaufmann MatrassenKlanten van Dave de Lie beheer BV moeten wij helaas mede delen dat de gesloten koopovereenkomst niet meer uitgevoerd kan worden, derhalve het gekochte niet meer uitgeleverd wordt, en de vooruitbetaalde aankoopsom niet kan worden gerestitueerd. Wij kunnen niet anders doen dan de vordering op de lijst van schuldeisers noteren. Gezien de toestand van de boedel kan er niet van uit gegaan worden dat enige uitkering zal worden gedaan. Wij betreuren het u niet beter te kunnen berichten. Wel verwijzen wij u nog naar de informatie van de Stichting Garantieregelingen CBW (SG CBW) te Zeist; mogelijk is dit op uw aankoop van toepassing. https://www.cbw-erkend.nl/digitaal-beroep-aanbetalingsgarantie-wonen U unt uw vordering bij de curator aanmelden via internet. U kunt dit eenvoudig doen via http://faillissementen.boddaertadvocaten.nl U kunt de in dit faillissement uitgebrachte verslagen raadplegen via https://insolventies.rechtspraak.nl. Lees meer »
Faillissement Dave De Lie Beheer B.V.Faillissement Dave De Lie Beheer B.V.Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, d.d. 2 juli 2019 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap Dave De Lie Beheer B.V., statutair gevestigd te Akersloot, kantoorhoudende aan de Kwakelkade 31a te (1823 CL) te Alkmaar, met aanstelling van mr. A. de Groot tot curator.Lees meer »
Vacature: ervaren advcoaat met partnerambitieVacature: ervaren advcoaat met partnerambitieVacature: Binnen ons kantoor is ruimte voor één of twee ervaren advocaten met partnerambitieLees meer »
Persbericht voorlopige surseance van betaling Draka Polymer Films B.V.Persbericht voorlopige surseance van betaling Draka Polymer Films B.V.Bij beschikking van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 5 februari 2019 is aan Draka Polymer Films B.V., gevestigd te Enkhuizen, voorlopige surseance van betaling verleend, met benoeming van mevrouw mr. K. van Dijk tot rechter-commissaris en aanstelling van de mrs. A.G. Moeijes van Tanger Advocaten te Velsen-Zuid, en A. de Groot van Boddaert Advocaten te Alkmaar tot bewindvoerders. Lees meer »
Faillissement 24Human B.V.Faillissement 24Human B.V.Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, d.d. 24 oktober 2018 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap 24Human B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudende aan de Transformatorweg 62 te (1014 AK) te Amsterdam, met aanstelling van mr. A. de Groot tot curator.Lees meer »
Faillissement 24COMS Holding B.V.Faillissement 24COMS Holding B.V.Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, d.d. 23 oktober 2018 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap 24COMS Holding B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudende aan de Transformatorweg 62 te (1014 AK) te Amsterdam, met aanstelling van mr. A. de Groot tot curator.Lees meer »
SVR Vastgoedsymposium 2018SVR Vastgoedsymposium 2018SVR Vastgoedsymposium 2018 Bestuurslid Axel de Groot (Boddaert Advocaten) reikt de Gouden Baksteen uit aan Cor Tervoort van Tervoort Egmond.Lees meer »
Faillissement LED Specials B.V.Faillissement LED Specials B.V.Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 20 maart 2018 is in staat van faillissement verklaard LED Specials B.V., met benoeming van mevrouw mr. M. Kruithof tot rechter-commissaris en aanstelling van mevrouw mr. M.A.M. de Vries-Meijer q.q. van Boddaert Advocaten te Alkmaar tot curator. Lees meer »
Veilingen in faillissement Slothotel Igesz BV afgerondVeilingen in faillissement Slothotel Igesz BV afgerondOp 19 februari is het pand Markt 22 te Schagen (waar Slothotel Igesz in gevestigd is en zij huurde van moedermaatschappij IB Holding BV), op last van de hypotheekhouder geveild. De in dat pand aanwezige bedrijfsinventaris is eigendom van gefailleerde en is in opdracht van de curator Axel de Groot van Boddaaert Advocaten op 20 februari geveild. Veiling heeft zowel in individuele kavels als aansluitend in een totaal kavel plaatsgevonden. Dit gaf de hoogste bieder op de veiling van het pand de gelegenheid om ook de gehele inventaris te verwerven, tegen een hogere opbrengst voor de boedel. De koper van het pand heeft ook het hoogste bod uitgebracht op de bedrijfsinventaris. Betreffende beide veilingen heeft de gunning plaatsgevonden. Pand en inventaris blijven aldus in één hand. Welke toekomstplannen koper daar mee heeft is nog niet bekend gemaakt. Lees meer »
Persbericht Slothotel IgeszPersbericht Slothotel IgeszIn het faillissement van Slothotel Igesz BV is een volledige doorstart nog niet mogelijk gebleken. Het (niet tot de boedel behorende) pand waarin het hotel gevestigd is (Markt 22 te Schagen) wordt op 19 februari as geveild op last van de hypotheekhouder. De tot de boedel behorende bedrijfsinventaris zal separaat worden geveild via Van Beusekom/BVA. De inventaris van de hotelkamers in het achter het hotel gelegen Slot Schagen is inmiddels onderhands verkocht aan de verhuurder van het Slot; deze heeft een nieuwe huurder gevonden die de exploitatie op zich neemt. Lees meer »
Faillissement Slothotel IgeszFaillissement Slothotel IgeszBij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 23 januari 2018 is in staat van faillissement verklaard Slothotel Igesz B.V., met benoeming van mevrouw mr. M. Wouters tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. de Groot q.q. van Boddaert Advocaten te Alkmaar tot curator. Mr. De Groot onderzoekt de toedracht van het faillissement en de toestand van de boedel, en de mogelijkheden van een doorstart. Daarover zal via de openbare verslagen, en zodra mogelijk via persberichten op de website van Boddaert Advocaten nadere informatie worden verschaft.Lees meer »
Persbericht beperkte doorstart Ten Boekel & Bakker faillietPersbericht beperkte doorstart Ten Boekel & Bakker faillietPersbericht; in het faillissement van Ten Boekel en Bakker Alkmaar B.V. is een beperkte doorstart gerealiseerd. Curator Axel de Groot van Boddaert Advocaten bereikte overeenstemming met de nieuwe Nissan dealer Autobedrijf Peter Ursem B.V. over overname van o.a. het klantenbestand, het onderhandenwerk en een deel van de werkplaatsinrichting. Ook worden drie personeelsleden overgenomen.Lees meer »
Persbericht Ten Boekel & Bakker faillietPersbericht Ten Boekel & Bakker faillietPersbericht; bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 21 november 2017 is failliet verklaard de besloten vennootschappen: Autobedrijf Ten Boekel & Bakker Alkmaar B.V., alsmede Autobedrijf Ten Boekel & Bakker Hoorn B.V. met benoeming van mevrouw mr. M. Wouters tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. de Groot q.q. van Boddaert Advocaten te Alkmaar tot curator.Lees meer »
Snelle doorstart SquashHal Alkmaar B.V.Snelle doorstart SquashHal Alkmaar B.V.Snelle doorstart SquashHal Alkmaar B.V.: Curator Axel de Groot heeft het pand Terborchlaan 317 te Alkmaar en het daarin gevestigde squashcentrum verkocht aan Meermond Beheer /Squash-072. Deze heeft per direct de exploitatie voortgezet en houdt alle werknemers in dienst. Door snel te schakelen zijn waarde en werkgelegenheid behouden. Lees meer »
Gouden Baksteen 2017 voor Joop Punt.Gouden Baksteen 2017 voor Joop Punt.Gouden Baksteen voor Joop Punt: Axel de Groot van Boddaert Advocaten overhandigt namens de Stichting Vastgoed Rapportage (SVR) onder toeziend oog van Jort Kelder de Gouden Baksteen 2017 aan succesvol vastgoedondernemer Joop PuntLees meer »
Axel de Groot nieuwe voorzitter Eigenarenvereniging Vastgoed AlkmaarAxel de Groot nieuwe voorzitter Eigenarenvereniging Vastgoed AlkmaarAxel de Groot van Boddaert Advocaten is op 8 mei jl. Rob Jenne opgevolgd als voorzitter van de Eigenarenvereniging Vastgoed Alkmaar (EVA). Axel de Groot: "Ik zie er zeer naar uit om met het bestuur in de nieuwe samenstelling en de eigenaren aan de slag te gaan voor het commercieel vastgoed in Alkmaar. Graag tot ziens bij de EVA! www.evalkmaar.nl Lees meer »
 
 

Boddaert Advocaten