home
“Faillissement 24COMS Holding B.V.”

Persbericht

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, d.d. 23 oktober 2018 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap 24COMS Holding B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudende aan de Transformatorweg 62 te (1014 AK) Amsterdam, met aanstelling van mr. A. de Groot tot curator.

Mr. De Groot onderzoekt de toedracht van het faillissement. Daarover zal via de openbare verslagen, en zodra mogelijk via persberichten op de website van Boddaert Advocaten nadere informatie worden verschaft.

Informatie, vragen en opmerkingen en geïnteresseerden in de activa kunnen mailen naar insolventies@boddaertadvocaten.nl.

Crediteuren kunnen hun vorderingen indienen via faillissementen@boddaertadvocaten.nl

 

Boddaert Advocaten