home
 

Aanvullende informatie faillissement
Dave de Lie Beheer B.V.,
tevens handelend onder de naam Kaufmann Matrassen

Klanten van Dave de Lie beheer BV moeten wij helaas mede delen dat de gesloten koopovereenkomst niet meer uitgevoerd kan worden, derhalve het gekochte niet meer uitgeleverd wordt, en de vooruitbetaalde aankoopsom niet kan worden gerestitueerd.

Wij kunnen niet anders doen dan de vordering op de lijst van schuldeisers noteren. Gezien de toestand van de boedel kan er niet van uit gegaan worden dat enige uitkering zal worden gedaan. Wij betreuren het u niet beter te kunnen berichten.

Wel verwijzen wij u nog naar de informatie van de Stichting Garantieregelingen CBW (SG CBW) te Zeist;  mogelijk is dit op uw aankoop van toepassing. https://www.cbw-erkend.nl/digitaal-beroep-aanbetalingsgarantie-wonen

U unt uw vordering bij de curator aanmelden via internet. U kunt dit eenvoudig doen via

http://faillissementen.boddaertadvocaten.nl

U kunt de in dit faillissement uitgebrachte verslagen raadplegen via https://insolventies.rechtspraak.nl.

 

Boddaert Advocaten