home
“Faillissement LED Specials B.V.”

Persbericht

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 20 maart 2018 is in staat van faillissement  verklaard LED Specials B.V., met benoeming van mevrouw mr. M. Kruithof tot rechter-commissaris en aanstelling van mevrouw mr. M.A.M. de Vries-Meijer q.q. van Boddaert Advocaten te Alkmaar tot curator.

Mr. De Vries-Meijer onderzoekt de toedracht van het faillissement en de toestand van de boedel, en de mogelijkheden van een doorstart. Daarover zal via de openbare verslagen, en zodra mogelijk via persberichten op de website van Boddaert Advocaten nadere informatie worden verschaft.

Informatie, vragen en opmerkingen en geïnteresseerden in de activa kunnen mailen naar insolventies@boddaertadvocaten.nl.

Crediteuren kunnen hun vorderingen indienen via faillissementen@boddaertadvocaten.nl

 

Boddaert Advocaten