home

Persbericht

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 23 januari 2018 is in staat van faillissement  verklaard Slothotel Igesz B.V., met benoeming van mevrouw mr. M. Wouters tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. de Groot q.q. van Boddaert Advocaten te Alkmaar tot curator.

Mr. De Groot onderzoekt de toedracht van het faillissement en de toestand van de boedel, en de mogelijkheden van een doorstart. Daarover zal via de openbare verslagen, en zodra mogelijk via persberichten op de website van Boddaert Advocaten nadere informatie worden verschaft.

Informatie, vragen en opmerkingen graag via insolventies@boddaertadvocaten.nl.

Crediteuren kunnen hun vorderingen indienen via faillissementen@boddaertadvocaten.nl

 

Boddaert Advocaten