home

Persbericht Slothotel Igesz

In het faillissement van Slothotel Igesz BV is een volledige doorstart nog niet mogelijk gebleken. Het (niet tot de boedel behorende) pand waarin het hotel gevestigd is (Markt 22 te Schagen) wordt op 19 februari a.s. geveild op last van de hypotheekhouder.
De tot de boedel behorende bedrijfsinventaris zal separaat worden geveild via Van Beusekom/BVA.
De inventaris van de hotelkamers in het achter het hotel gelegen Slot Schagen is inmiddels onderhands verkocht aan de verhuurder van het Slot; deze heeft een nieuwe huurder gevonden die de exploitatie op zich neemt.

Vorderingen kunnen in het faillissement worden ingediend via http://faillissementen.boddaertadvocaten.nl

Correspondentie in dit faillissement graag uitsluitend per email via insolventies@boddaertadvocaten.nl

Voor de publicatie van de faillissementsverslagen verwijzen wij u graag naar: http://insolventies.rechtspraak.nl

 

Boddaert Advocaten