home
 

Veilingen in faillissement Slothotel Igesz BV afgerond

Op 19 februari is het pand Markt 22 te Schagen (waar Slothotel Igesz in gevestigd is en zij huurde van moedermaatschappij IB Holding BV), op last van de hypotheekhouder geveild.
De in dat pand aanwezige bedrijfsinventaris is eigendom van gefailleerde en is in opdracht van de curator Axel de Groot van Boddaaert Advocaten op 20 februari geveild. Veiling heeft zowel in individuele kavels als aansluitend in een totaal kavel plaatsgevonden. Dit gaf de hoogste bieder op de veiling van het pand de gelegenheid om ook de gehele inventaris te verwerven, tegen een hogere opbrengst voor de boedel.

De koper van het pand heeft ook het hoogste bod uitgebracht op de bedrijfsinventaris. Betreffende beide veilingen heeft de gunning plaatsgevonden.

Pand en inventaris blijven aldus in één hand. Welke toekomstplannen koper daar mee heeft is nog niet bekend gemaakt.

 

 

Boddaert Advocaten