home
“Ontslag na faillissement gevolgd op pre-pack: doorstart in faillissement of overgang van onderneming? ”
 

Ontslag na faillissement gevolgd op pre-pack: doorstart in faillissement of overgang van onderneming?

Bij “overgang van een onderneming” in de zin van artikel 7:662 BW gaan werknemers van rechtswege mee over op de verkrijger van de onderneming. Dit geldt niet wanneer de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort.

Naast c.q. voorafgaand aan het faillissement komt tegenwoordig regelmatig stille bewindvoering voor, ook wel pre-pack genaamd. Doel daarvan is om onder begeleiding van een beoogd curator” en “beoogd rechter-commissaris” in relatieve rust de doorstart van de onderneming voor te bereiden. Die doorstart wordt dan definitief geformaliseerd na het uitspreken van het faillissement. Tevens wordt dan het (voor doorstart overbodige) personeel ontslagen. De onderneming kan dan nagenoeg ononderbroken doordraaien.

In een ondermeer door het FNV aanhangig gemaakte procedure wordt betoogd dat de overdracht van de onderneming dan eigenlijk al vóór faillissement plaatsvindt en niet daarna, zodat ook het personeel mee overgaat. De uitzondering voor faillissementssituatie dient beperkt te worden opgevat.

De kantonrechter te Almere legt dit als prejudiciële vraag voor aan het Europees Hof. Wordt dus vervolgd.

Kantonrechter Almere 24 februari 2016

ECLI:NL:rbmne:2016:954

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:954

 

Boddaert Advocaten