home
Axel de Groot
“Wet Aanpak Woonoverlast”Axel de Groot
 

Aanpak woonoverlast

Op 1 juli 2017 treedt de Wet Aanpak Woonoverlast (ook wel “aso-wet”) in werking. De burgemeester krijgt daardoor meer mogelijkheden om iets te doen tegen overlastveroorzakers, zowel huurders als huiseigenaren. Denk ook aan Airbnb-verhuurders. De burgemeester kan specifieke gedrags-aanwijzingen geven om de overlast tegen te gaan. Dit kan in de vorm van een last onder dwangsom of onder bestuursdwang. Per gemeente zal dit nog nader bij verordening geregeld moeten worden.

Af te wachten is of  en hoe dit wordt toegepast, en hoe effectief dat zal blijken te zijn.

 

Boddaert Advocaten