home
“Winnaars hebben een plan”

Arbeidscontracten

Voor antwoorden op alle vragen met betrekking tot arbeidscontracten bent u bij de arbeidsrechtdeskundigen van Boddaert Advocaten op het juiste adres. Zij kunnen u in duidelijke taal alle ins- en outs uitleggen. Enkele voorbeelden:

Wat is: ketenregeling

De ketenregeling houdt in dat er in een periode van 24 maanden maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan. Pas na een onderbreking van 6 maanden is deze keten doorbroken en wordt van voren af aan gestart met een nieuwe keten.

Bij bepaalde functies of functiegroepen mag in de CAO worden afgeweken van de standaard ketenregeling. De ketenregeling is niet van toepassing op de leer- werkopleiding en op arbeidsovereenkomsten van werknemers jonger dan 18 jaar, die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken.

Wat is: aanzegverplichting

De werkgever dient 1 maand voor het einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd bij de werknemer schriftelijk aan te geven of het contract al dan niet wordt verlengd, en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dit niet, dan is deze een boete, gelijk aan 1 maandsalaris verschuldigd. Indien de werkgever te laat is met aanzeggen, is deze een boete verschuldigd over de periode dat te laat is aangezegd. De werknemer zal zelf een verzoekschrift bij de rechter moeten indienen.

Wat is: proeftijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar of langer kan een maximale proeftijd van 2 maanden worden overeengekomen. Duurt de arbeidsovereenkomst korter dan 2 jaar, dan kan een maximale proeftijd van 1 maand worden afgesproken. Bij een arbeidscontract met een duur van 6 maanden of korter kan geen proeftijd worden afgesproken. De proeftijd is altijd voor beide partijen, zowel werknemer als werkgever gelijk.

Voor meer informatie over arbeidscontracten, de ketenregeling, aanzegverplichting of proeftijd kunt u contact opnemen met mr. Cihan Sesver, telefoonnummer 072-5744409.

 

 

Boddaert Advocaten