home
“Winnaars hebben een plan”

Arbeidsongeschiktheid

Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, zijn de werkgever en de werknemer volgens de wet verplicht mee te werken aan een zo spoedig mogelijke re-integratie van de werknemer. Als de werknemer zich ziek meldt, moet de werkgever een bedrijfsarts inschakelen om de arbeidsongeschiktheid van de werknemer te beoordelen. Als de bedrijfsarts concludeert dat de werknemer niet ziek is en de werknemer vindt zelf van wel, kan de werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. 
 

Opschorten van loon bij niet meewerken controle arbeidsongeschiktheid

De werkgever mag de loonbetaling opschorten, dat wil zeggen, uitstellen, zolang de werknemer niet meewerkt aan een controle van zijn arbeidsongeschiktheid. Zodra echter vast komt te staan dat de werknemer werkelijk ziek is, moet de werkgever het achterstallige loon alsnog betalen. 

Stopzetten van loon tijdens ziekte

In een aantal wettelijk omschreven situaties mag de werkgever het loon van de werknemer stopzetten tijdens ziekte. Dit is onder meer het geval als de ziekte wordt veroorzaakt door opzet van de werknemer, of als de ziekte het gevolg is van een gebrek waarover de werknemer in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt. Ook mag de werkgever het loon stopzetten als de werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt of zonder deugdelijke grond de aangeboden passende arbeid weigert te verrichten.

Naar de rechter om loon te eisen

Als de werkgever vindt dat de werknemer niet echt ziek is en daarom geen loon betaalt, kan de werknemer naar de kantonrechter om loon te eisen. Hij moet dan wel een deskundigenoordeel hebben van het UWV, tenzij grote haast geboden is. Dan moet er ander bewijs zijn dat hij werkelijk ziek is, zoals een verklaring van een huisarts en/of specialist. 

Duur doorbetaling bij ziekte

De werkgever moet de werknemer twee jaar lang (minimaal 70%) loon doorbetalen bij ziekte. Ook geldt er twee jaar lang een ontslagverbod. Wel kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte om een andere reden ontbinden.

Voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid kunt u contact opnemen met mr. Cihan Sesver, telefoonnummer 072-5744409.

 

Boddaert Advocaten