home
“Winnaars hebben een plan”

CAO

Afspraken

Door middel van een CAO kunnen werknemersorganisaties met een werkgever of een organisatie van werkgevers afspraken maken. Deze afspraken betreffen vaak de arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld arbeidstijden, opzegtermijnen en verlof.

Wanneer is een CAO van toepassing

Op verschillende manieren kunnen een werkgever en werknemer gebonden zijn aan een CAO. Een CAO is van toepassing als de werknemer en/of de werkgever lid is van een organisatie die de CAO afspraken heeft gemaakt. Soms is de CAO van toepassing verklaard in de arbeidsovereenkomst.

Algemeen verbindend

Het is ook mogelijk dat de CAO algemeen verbindend is verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In al die gevallen kunnen de werknemer en de werkgever rechten en plichten ontlenen aan de CAO.

Bel voor meer informatie met mr. Cihan Sesver via 072-5744409.

 

Boddaert Advocaten