home
“Winnaars hebben een plan”

Pensioenontslag

De werkgever kan éénmaal gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen tegen of na de dag waarop de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt of een daarvan afwijkende pensioenleeftijd. Werkt de werknemer na het bereiken van de AOW of pensioengerechtigde leeftijd nog enige tijd door, dan kan de werkgever op ieder gewenst moment en zonder toestemming van het UWV alsnog op de arbeidsovereenkomst opzeggen. Van deze regeling kan worden afgeweken in de arbeidsovereenkomst.

Geen transitievergoeding

Bij pensioenontslag is geen transitievergoeding verschuldigd en de opzegverboden, zoals ziekte of lidmaatschap van de OR gelden niet.

Arbeidscontract aangaan na pensioen-gerechtigde leeftijd

Arbeidsovereenkomsten, aangegaan met een werknemer nadat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, kunnen zonder meer worden opgezegd. Wel zal een opzegtermijn in acht moeten worden genomen.

Voor meer informatie over pensioenontslag kunt u contact opnemen met mr. Cihan Sesver, telefoonnummer 072-5744409.

 

Boddaert Advocaten