home
“Winnaars hebben een plan”

Transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding die een werknemer ontvangt ter compensatie van het baanverlies en ter financiering van de overgang van werk naar werk.

Wanneer is geen transitievergoeding verschuldigd?

  • als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt; 
  • als beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • als de werknemer nog geen 18 jaar is en maximaal 12 uur per week werkt;
  • als de werknemer wordt ontslagen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • als de arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar heeft geduurd;
  • bij faillissement of surseance van betaling van de werkgever;
  • als in de CAO een afwijkende regeling is overeengekomen.

Wanneer is wel een transitievergoeding verschuldigd?

De transitievergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden dat de medewerker een arbeidscontract had. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en de leeftijd van de werknemer.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

  • 0 t/m 10 dienstjaren: 1/6e maandsalaris per iedere 6 maanden;
  • 11 t/m einde dienstverband: 1/4e maandsalaris per iedere 6 maanden;
  • Maximaal € 75.000,00 of een jaarsalaris als dat hoger is.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Cihan Sesver, telefoonnummer 072-5744409.

 

Boddaert Advocaten