Spring naar content

BIM (Bedrijven in Moeilijkheden)

De economische teruggang in de samenleving brengt met zich mee dat meer en meer bedrijven in financieel zwaar weer raken. De sectie BIM (bedrijf in moeilijkheden) van Boddaert Advocaten richt zich op deze bedrijven.

Wat kunnen de reddingsboeien zijn? Dat hangt vaak af van het tijdstip waarop bijstand wordt ingeroepen. Is het tij nog te keren, dan is er nog veel mogelijk.

De opties die de sectie BIM toepast zijn bijvoorbeeld:

 

Doorstart

Wanneer de schulden van de onderneming niet meer voldaan kunnen worden, maar (een deel van) de onderneming nog wel “gezond” is, kan een doorstart een optie zijn. Daarbij blijven de schulden in de oude onderneming achter, en de ondernemer in een nieuwe rechtspersoon de activiteiten van de onderneming voortzet.

Reorganisatie en herstructurering

Als een reorganisatie of herstructurering zinvol is om uw onderneming financieel gezond te maken, betekent dit vaak ook dat er ontslagen moeten vallen. Van belang is daarbij dat geen sprake is van kennelijk onredelijk ontslag. De sectie BIM en arbeidsrechtadvocaat mr. Ellen Copini adviseren over de mogelijkheden bij een reorganisatie.

Crediteurenakkoord

Een andere mogelijkheid is een crediteurenakkoord buiten faillissement. Deze oplossing is met name interessant voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma, en soms voor B.V.’s waar bij de DGA persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap.
De wet biedt bovendien mogelijkheden om een akkoord af te dwingen, ook wanneer niet alle schuldeisers hier mee akkoord willen gaan.

Advies over faillissement

Wanneer een faillissement dreigt, beoordeelt de sectie BIM of er specifieke risico’s zijn voor bestuurders in verband met bestuurdersaansprakelijkheid en handelingen die mogelijk kwalificeren als benadeling van schuldeisers. Voorts licht de sectie door of persoonlijke borgstellingen, hoofdelijke aansprakelijkheden of rekening-courantverhoudingen niet voor ongewenste verrassingen zorgen.

Begeleiding bij onderhandelingen

Tenslotte kan de sectie BIM begeleiden bij onderhandelingen met de bank, bijvoorbeeld in gevallen wanneer aanvullende zekerheden of extra aflossing wordt verlangd, op grond van de algemene bankvoorwaarden.

Speciaal BIM tarief

Bedrijven in Moeilijkheden kunnen gebruikmaken van ons speciale BIM tarief. Voor € 250,00 all in nemen wij met u in één gesprek de (on)mogelijkheden door om uw onderneming of een deel daarvan, te redden van faillissement.
Indien u na dit mondelinge advies verder van de diensten van ons kantoor gebruik wilt maken, worden individuele afspraken gemaakt.

Bel voor meer informatie met een van onze insolventieadvocaten op 072-5744409.

Uw aanspreekpunten

Faillissementsrecht actueel

Blog
Mona de Vries-Meijer
22.09.2020

Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV

Eén van de tijdelijke maatregelen die de overheid vanwege de coronacrisis in voorbereiding heeft, is een tijdelijke wet die de faillissementsrechter de mogelijkheid geeft om een aanvraag van een faillissement aan te houden voor een periode van maximaal tw
Blog
Axel de Groot
21.07.2020

Nieuwe herstructurerings-mogelijkheid: onderhands akkoord (WHOA)

De huidige Faillissementswet, stammend uit 1893, biedt vaak te weinig mogelijkheden om (levensvatbare) bedrijven in moeilijkheden te kunnen redden. Gezocht wordt naar mogelijkheden om het reorganiserend vermogen van bedrijven te vergroten zodat zij meer k