home
“Faillissementsaanvragen zijn
bij ons in goede handen”

Faillissementsaanvraag

Incassomiddel

Het aanvragen van het faillissement van de debiteur kan een snel en doeltreffende incassomiddel zijn. In de meeste gevallen zal de debiteur niet failliet willen gaan en de vordering snel betalen.

Faillissementsaanvraag

Een faillissementsaanvraag wordt door tussenkomst van een advocaat ingediend bij de rechtbank waar de debiteur gevestigd is. De rechtbank zal onderzoeken of de debiteur “verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen”. Doorgaans wordt dit afgeleid uit het feit dat hij meerdere schulden onbetaald laat.

Benoeming curator

Indien het faillissement wordt uitgesproken wordt een curator benoemd, die het financiële reilen en zeilen van de failliete persoon of onderneming zal onderzoeken en alle vermogensbestanddelen te gelde zal maken. De opbrengst daarvan wordt volgens de wettelijke regels verdeeld over de schuldeisers.

Uitbetaling aan schuldeisers

De belastingdienst en de bedrijfsvereniging staan daarbij vooraan. In een minderheid van de gevallen is het ook mogelijk om een uitkering te doen aan andere schuldeisers zoals handelscrediteuren.

Boddaert Advocaten begeleidt u graag bij het opstellen en indienen van een verzoek tot faillietverklaring.

U kunt contact opnemen via ons telefoonnummer 072-5744409 of via e-mail: info@boddaertadvocaten.nl.

Boddaert Advocaten