home
“Boddaert Advocaten helpt bij
een uitzichtloze financiële situatie”

Schuldhulpverlening

Betalingsachterstanden, schulden, beslagleggingen, geldzorgen: soms komt u deze niet meer te boven.

Speciaal voor mensen met een uitzichtloze financiële situatie biedt Boddaert Advocaten te Alkmaar een dienst aan, waarbij u een begin maakt met de oplossing voor uw financiële problemen.

Mogelijkheden minnelijke schuldenregeling

Om te beginnen bekijken we samen de mogelijkheden van een minnelijke schuldenregeling, waarbij geprobeerd wordt een onderlinge regeling met uw schuldeisers tot stand te brengen. Als dit lukt, dan is de missie al geslaagd.

Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP)

Mocht het niet lukken om een minnelijke regeling tot stand te brengen, dan bespreken we met u de mogelijkheden van het doen van een verzoek om toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP). Dit is een regeling die uitgesproken wordt door de rechter. In de WSNP wordt van u verwacht dat u zich drie jaar lang houdt aan de verplichtingen die de regeling u oplegt. De belangrijkste zijn: de arbeids- en sollicitatieplicht, de afdrachtplicht en de inlichtingenplicht. Aan het einde van de regeling verkrijgt u – als alles goed verloopt – een schone lei, wat inhoudt dat uw schulden worden kwijtgescholden en u schuldenvrij verder kunt.

Binnen 6 weken duidelijkheid

Wij streven ernaar de trajecten binnen 6 weken af te ronden, zodat u snel weet waar u aan toe bent en een schuldenvrije toekomst tegemoet gaat.

Vaste prijs

Niet iedereen met een problematische schuldenlast komt voor de WSNP in aanmerking. Ook voor het slagen van een minnelijke schuldenregeling is het van belang dat u aan een aantal voorwaarden voldoet. Als u daar aan voldoet kunnen wij u voor een vaste prijs bijstaan.

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor. U kunt dan uw situatie bespreken, en krijgt voorlichting over de manier waarop wij een en ander mogelijk kunnen maken.

Bel: 072-5744409 (dagelijks van 8.30 tot 17.30 uur) of mail: info@boddaertadvocaten.nl.

 

Boddaert Advocaten