home
“Winnaars hebben een plan!”

Huurrecht

Wij kennen een driedeling in het huurrecht, naar gelang het type onroerende zaak: woonruimte, detailhandel/middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte zoals kantoren.
Voor alle categorieën gelden algemene bepalingen ten aanzien van onderwerpen als gebreken, dringende reparaties en renovaties, koop breekt geen huur.

Woonruimte

Daarnaast gelden voor woonruimte bijzondere bepalingen ten aanzien van de huurprijs, onderhuur, medehuur en beëindiging.

Bedrijfsruimte

Wat betreft huur bedrijfsruimte dient onderscheid gemaakt te worden tussen bedrijfsruimte die aangemerkt moet worden als detailhandel- of middenstandsbedrijfsruimte, en overige bedrijfsruimten zoals kantoren.

Detailhandel- middenstandsbedrijfsruimte

Voor detailhandel- of middenstandsbedrijfsruimte gelden specifieke bepalingen ten aanzien van contractsduur en beëindiging, de huurprijsvaststelling en indeplaatsstelling. Dit is een dwingendrechtelijke regeling, hetgeen betekent dat daarvan niet ten nadele van de huurder mag worden afgeweken.

Overige bedrijfsruimte

Voor de resterende categorie overige bedrijfsruimte zoals kantoren is de wettelijke regeling zeer beknopt. Partijen dienen dit dus zelf te regelen in deugdelijke contracten.
Geschillen over huurovereenkomsten worden beslecht door de kantonrechter
Als het geschillen over de huurprijs betreft, speelt voor woonruimte de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl) een belangrijke rol.

Aanvullende informatie over verschillende onderwerpen op dit rechtsgebied kunt u lezen door de onderwerpen in de linkerkolom aan te klikken of door te bellen met mr. Axel de Groot op telefoonnummer 072-5744409.

 

Boddaert Advocaten