home
“Winnaars hebben een plan”

Beëindiging huur

Huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte kunnen eindigen door opzegging of door ontbinding.

Opzegging bij huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Een huurovereenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt niet automatisch door het verstrijken van die tijd en moet ook normaal worden opgezegd.

Opzegging door verhuurder

Indien de verhuurder de huur wil opzeggen, gelden er uitgebreide voorschriften. Zo dient de huur schriftelijk te worden opgezegd bij deurwaardersexploot of aangetekende brief, met inachtneming van de wettelijk geregelde opzegtermijn. Daarbij dient de verhuurder zich te baseren op een van de in de wet genoemde beëindigingsgronden.

Redenen tot opzeggen door verhuurder

De wet noemt als beëindigingsgronden (kort samengevat): slecht huurdersgedrag, dringend eigen gebruik, niet instemmen met redelijk aanbod tot wijziging van de huurovereenkomst, of het verwezenlijken van een geldend bestemmingsplan. De huur eindigt niet door de opzegging, tenzij de huurder schriftelijk toestemt in beëindiging. In alle andere gevallen dient de rechter er aan te pas te komen.

De huurder kan soms aanspraak maken op een “laatste kans” (zogenaamde terme de grace).

Onder omstandigheden kan de huurder recht hebben op een verhuis- en herinrichtingsvergoeding.

Ontbinding van een huurovereenkomst is doorgaans alleen aan de orde in geval van wanprestatie, derhalve wanneer een van beide partijen belangrijke verplichtingen niet nakomt.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met mr. Axel de Groot op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten