home
“Winnaars hebben een plan”

Detailhandel of midden-standsbedrijfsruimte

Bedrijfsruimte 1624 BW / 290 BW

Dit betreft bedrijfsruimte zoals winkels, horeca, kleinhandels- en ambachtsbedrijven. Voorheen werd deze bedrijfsruimte wel aangeduid als 1624 BW bedrijfsruimte, naar het desbetreffende artikelnummer uit het oude Burgerlijk Wetboek. Thans is dit geregeld in artikel 290 en volgende BW.

Dwingende rechtelijke aard

Voor deze bedrijfsruimte geldt een uitgebreide en gedetailleerde wettelijke regeling, ondermeer met betrekking tot de contractsduur (5+5 jaar) die doorgaans van dwingend rechtelijke aard is. Dat betekent dat daarvan niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken.

Het is derhalve van groot belang om te weten onder welke regeling een bepaalde bedrijfsruimte valt.

Feitelijke situatie is bepalend

Daarvoor is de feitelijke situatie bepalend, niet de omschrijving die huurder en verhuurder in het huurcontract hebben opgenomen.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met mr. Axel de Groot op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten