home
“Winnaars hebben een plan”

Dringende reparaties en renovaties

De huurder dient onder omstandigheden reparaties en renovatie te gedogen. Het moet dan wel om gaan dringende werkzaamheden.
De huurder heeft dan eventueel wel aanspraak op tijdelijke vermindering van de huurprijs. Deze verplichting geldt ook voor renovatie. Daartoe wordt ook gerekend sloop en nieuwbouw.

Redelijk voorstel

Voor dat geval dient de verhuurder aan de huurder(s) een redelijk voorstel te doen om de renovatie en haar gevolgen te regelen. Indien de renovatie tien of meer woningen of bedrijfsruimten betreft, geldt een voorstel als redelijk als meer dan 70% van de huurders ermee instemt. De huurder die niet akkoord gaat, kan zich tot de rechter wenden om een oordeel over het voorstel te krijgen.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met mr. Axel de Groot op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten